Perussuomalaiset

pe 27.9.2013 Muokattu ma 16.12.2013 18:06

Jäämeren rautatiestä perussuomalaisten ryhmäaloite

Kaikki perussuomalaisten 39 kansanedustajaa ovat allekirjoittaneet kansanedustajien Pentti Kettusen ja Juha Väätäisen ehdottaman vuoden 2014 valtion budjettiin liittyvän talousarvioaloitteen, jossa esitetään, että eduskunta lisäisi ensi vuoden valtion tulo- ja menoarvioon yhden (1) miljoonan euron suunnittelumäärärahan koskien ns. JÄÄMEREN RAUTATIEN (Rovaniemi – Kirkkoniemi) rakentamista koskevan suunnittelun aloittamista.

Aloitteen mukaan I-vaiheessa rakennettaisiin varsinainen runkolinja Rovaniemi-Sodankylä-Kirkkoniemi. II-vaiheessa tähän runkolinjaan yhdistettäisiin Kolarin rata sekä kunnostettaisiin ja jatkettaisiin Kontiomäeltä alkava Taivalkosken rata yhdistämällä se Kemijärven rautatiehen. Samoin jatkettaisiin selvityksiä rautatieyhteyden saamiseksi Sallasta Venäjän puolelle Muurmanskin rautatiehen.

Aloitetta sen laatijat perustelevat seuraavasti:

– Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva rikkidirektiivi aiheuttaa ongelmia Suomen viennille ja kauppamerenkululle. On välttämätöntä löytää nopeasti vaihtoehtoisia laivausreittejä.  Tällainen reitti olisi mahdollista saada Norjan Kirkkoniemen syväsataman kautta Pohjoiselle Jäämerelle ja luoteisväylän kautta ympäri maailmaa.

Jotta Kirkkoniemen syväsatama voisi palvella Suomea, on sinne välttämätöntä järjestää pohjoisesta Suomesta toimivat maakuljetusreitit. Tällainen olisi Jäämeren rautatie.

Jäämeren rautatie palvelisi kaivosteollisuuden lisäksi ainakin mekaanista puunjalostusteollisuutta ja kaikkea vientiämme. Jatkossa Kirkkoniemen sataman kautta voitaisiin myös harjoittaa tuontia Suomeen. Uusi rautatie antaisi mahdollisuuksia myös matkailulle.

Aloitteen ensimmäisten allekirjoittajien mielestä Suomessa tarvitaan nyt rohkeita ja kauaskantoisia avauksia, jotta maassamme vallitseva väärä kehityssuunta saadaan pysäytettyä ja talous käännettyä nousuun.

Kansanedustajat Pentti Kettunen ja Juha Väätäinen ovat iloisia siitä, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä ymmärtää tämän vakavan asian ja on yksimielinen siitä, että nyt tarvitaan uutta ajattelua ja kuljetusalan perusinfran vahvistamista.

Eduskunta 27.9.2013

Lisätietoja:
Pentti Kettunen
0440 296681