Perussuomalaiset

to 31.1.2019 Muokattu ti 5.2.2019 13:34

Perussuomalaiset: Tiestön heikko kunto ja yhteyspuutteet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia

Mediatiedote 31.1.2019
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen: Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen valmistelusta 31.1.

Tiestön heikko kunto ja yhteyspuutteet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia

Ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2020-2031 on tarkoitus valmistella tulevan hallituskauden alkupuolella niin, että suunnitelmasta voidaan päättää kevään 2020 aikana.

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että liikennejärjestelmäämme kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Tähän 12 vuoden menettely antaa hyvät puitteet.

Suunnittelun päätavoitteina korostamme elinkeinoelämän ja ihmisten liikennetarpeita. Liikenteen sujuvuus, nopeus ja turvallisuus ovat koko kansakunnan etu. Nykyisin väylien heikko kunto ja yhteyspuutteet aiheuttavat miljoonien tuntien aikamenetykset sekä ihmisille että yrityksille. Aika on rahaa. Kalliit autot ja muut liikennevälineet, mm. raskas kalusto, liikkuvat hitaasti ja jopa pysähtelevät. Voidaan sanoa, että Suomessa kolmen miljoonan auton kapasiteetti on tehottomassa käytössä. Tästä syntyy mittavat taloudelliset tappiot. Niitä voidaan vähentää liikenteen järkevällä investointi- ja kehittämispolitiikalla.

Tolkkua ilmastopolitiikkaan – SDP:n esitys suorastaan vaarallinen

Työryhmän raportissa ilmastopolitiikka on saanut kohtuuttoman keskeisen osan. Perussuomalaiset varoittavat siitä, että kiireellä syntyy kauaskantoisia virheellisiä päätöksiä. Siksi vaadimme harkintaa ja tarkkoja laskelmia jokaisen päätöksen pohjaksi. Liikenteessä tämä on erityisen tärkeää.

Hyvänä tai oikeastaan huonona esimerkkinä haluamme nostaa esiin Sdp:n vaatimuksen 750 000 sähköautosta. Tämä järjetön ehdotus vaatisi suuret pääomat kotitalouksilta. Latauspisteverkostoa ei ole. Mikä tärkeintä, Sdp ei ole vastannut kysymykseen, mistä saadaan tarvittava sähkö. Kun pakkanen paukkuu 30 asteessa ja lähes kaikki 750 000 autoa ovat yhtä aikaa latauksessa, tarvitaan monta uutta ydinvoimalaa, joita Sdp vastustaa. Samaan aikaan teollisuuden pitää pyöriä ja kotitalouksien ja muiden kuluttajien saada sähköä. Pörssisähkön hinta nousee taivaisiin. Kuka tämän maksaa, Sdp?

Vihreiden vaatimuksia en viitsi edes käsitellä, koska ne ovat täysin utopistisia.

Avoin valmistelu eduskunnan ohjauksessa

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa Perussuomalaiset korostavat avoimuutta ja eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien turvaamista. Raportin mukaan valmistelussa on laaja joukko eri tahoja. Byrokratia kasvaa mittavaksi, mutta se ei takaa avoimuutta. Suunnitelmahan tehdään kuitenkin kansaa ja elinkeinoelämää varten.

Avoimeksi jää myös tulevien maakuntien rooli suunnitelmaa laadittaessa. Jos eduskunta sattuisi perustamaan maakunnat, niiden vastuu pitää selkeyttää.

Perussuomalaiset katsovat, että maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia MAL-sopimuksia tulee kehittää edelleen ja niiden laatiminen nykyistä useamman kaupunkiseudun kanssa tulee mahdollistaa. Tämä lisää suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä erityisesti kasvuseuduilla.

Väylät kaipaavat kipeästi uutta rahoitusmallia – EU:lta ei apuja ole saatu

Koko uusi 12-vuotinen suunnittelujärjestelmä on tehoton, ellei suurten väylähankkeiden rahoitusmallia kyetä uudistamaan. Nykyinen valtion vuosibudjettirahoitus on tiensä päässä. Suuret liikennehankkeet ovat vuosikymmenten investointeja. Niiden käsittely tilinpidossa on muutettava tätä vastaavaksi. Vielä tärkeämpää on ottaa käyttöön uusi hankemalli, jolloin rahoitus voidaan koota usealta eri taholta. On käsittämätöntä, että Suomi on lähes ainoana EU-maana jäänyt ilman unionin rahoitusta liikennehankkeisiin. Tämä on meidän omaa syytä.

Suurten hankkeiden rahoitusta voidaan valtion ja EU:n lisäksi hankkia yksityisiltä sekä myös eläkeyhtiöiden sijoituksina. Eräät eläkeyhtiöt ovat tähän valmiutensa ilmaisseetkin.

Perussuomalaiset katsovat, että liikenteen ja aivan erityisesti yksityisauton käyttäjien verot ja maksut ovat jo nyt kohtuuttoman kireät. Niitä ei varsinkaan ilmastopolitiikan varjolla saa kiristää. Torjumme myös tietullit. Liikenteen verotus on syytä ja tarpeen lähivuosina uudistaa.

Koko maassa on oltava mahdollista asua

Perussuomalaiset haluavat pitää koko Suomen asuttuna. Siksi korostamme myös alemman asteisen tiestön parantamisen ja kunnossapidon tärkeyttä. Kun suuret väylähankkeet rahoitetaan esittämällämme uudella tavalla, jää valtion vuosibudjetteihin tilaa huolehtia myös maaseudun ja koko maan tarpeista. Nyt nämä tarpeet on liiaksi eduskunnan pienten joululahjavarojen varassa.

Lopuksi korostamme liikenneturvallisuuden näkökulmaa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Esimerkiksi vartioimattomia tasoristeyksiä on liikaa. Myös junaliikenteen turva- ja ohjausjärjestelmät tulee uudistaa nopeita yhteyksiä vastaavaan tasoon.

 

Lisätietoja:

Jari Ronkainen, 050 513 2240