Perussuomalaiset

ti 11.2.2020

Kansanedustaja Turtiaiselta kirjallinen kysymys: Juvalla räjähtämässä rakennemuutoskriisi käsiin

TIEDOTE 6.2.2020

Julkaisuvapaa

TIEDOTE: Kansanedustaja Turtiaiselta kirjallinen kysymys: Juvalla räjähtämässä rakennemuutoskriisi käsiin

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen jätti torstaina kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi. Kirjallinen kysymys koskee Etelä-Savossa sijaitsevan Juvan kunnan alueelta poistuvan salaattijalostamo Salico Oy:n aiheuttamaa kriisiä. Yhtiö ilmoitti tammikuussa siirtävänsä tuottoisan toimintansa täysin Helsinkiin. Salico Oy on Juvan suurin työllistäjä, työllistäen yli 100 henkilöä noin 6000 asukkaan kunnassa.

Kysymyksessä Turtiainen perustelee vahingon laajuutta muun muassa työttömyyden aiheuttaman veromenetyksen kautta.

  • Kunnan laskelmien mukaan suorien vaikutusten arvioidaan olevan 150 000-250 000 euroa. Välilliset vaikutukset huomioiden summa tulee olemaan vielä merkittävästi suurempi. On selvää, että näin suuren työnantajan poistuminen paikkakunnalta vaikuttaa paitsi paikallisiin asukkaisiin työpaikkojen kautta, myös verotuksen kautta koko kunnan talouteen, Turtiainen sanoo.

Laskelmassa on huomioitu muun muassa kunnallis- ja yhteisöveroon sekä vesilaitoksen tuottoihin kohdistuvat vaikutukset.

  • Äkillinen rakennemuutos voi aiheuttaa kunnassa suuren kriisin ja sen hallitsemiseksi tarvitaan apua. Samankaltaisia tilanteita on ollut useassa kunnassa aiemminkin ja vetoankin työministeriin, että myös Juva saisi tarvitsemansa avun pikaisesti.
  • Kun suhteutetaan toiminnan siirtymisestä aiheutuva työttömien määrä kunnan asukkaisiin, nähdään, kuinka merkittävästä asiasta on kyse. Juvaa ja samankaltaisiin kriiseihin ajautuvia kuntia tulee auttaa rahoituksella ja resursseilla, ennen kuin on liian myöhäistä ja alue autioitunut, Turtiainen jatkaa.

Turtiainen vetoaa myös hallitusohjelman kirjaukseen, jossa luvataan, että maatalouden kannattavuus, kansallinen ruokaturva ja kilpailukykyinen kotimainen ruokajärjestelmä varmistetaan. Ohjelmassa todetaan myös, että oma kotimainen ruoantuotanto on tärkeää niin huoltovarmuuden, työllisyyden kuin aluerakenteenkin kannalta.

  • Kotimainen ruoantuotanto on omavaraisuuden vahvistamisen lisäksi ympäristökysymys. On ilmastoteko kannustaa ihmisiä ostamaan lähellä tuotettua ruokaa, mutta se vaatii myös kotimaisen ruoan tuotantoon panostamista. Juva sijaitsee maantieteellisesti alueella, jossa on hyvät edellytykset näiden kotimaisten tuotteiden jalostamiselle, sekä jalostettujen tuotteiden jakamiselle ympäristöystävällisesti välttäen turhia rahteja suoraan niin Etelä- kuin Pohjois-Suomeenkin, Turtiainen perustelee.

Lisätietoja:

Ano Turtiainen
040 516 6735
ano.turtiainen@eduskunta.fi

Jessica Vahtera
Kansanedustaja Ano Turtiaisen avustaja
jessica.vahtera@eduskunta.fi
09 432 4165
+358 50 476 9019