Perussuomalaiset

pe 11.4.2014

Kirjallinen kysymys lasten ja lapsiperheiden aseman parantamisesta

Lasten tilanne perheissä ja sijaisperheissä on hallituksen toimien seurauksena muuttunut hälyttävästi huonompaan suuntaan. Tästä räikeimpiä esimerkkejä ovat hallituksen kehysriihen yhteydessä päättämät lapsilisäleikkaukset ja kotihoidon tukeen tehtävä muutos sekä julkisuudessa kerrotut kärjistyneet huostaanottotilanteet.

Hallitus vähättelee päättämäänsä kahdeksan euron lapsilisäleikkausta, mutta esimerkiksi kuusilapsiselle perheelle se tarkoittaa 70 euron leikkausta kuukausituloihin. Vuositasolla lapsilisän leikkaaminen tekee suurperheen budjettiin jo lähes 850 euron suuruisen loven tuloihin. Summa on suhteettoman suuri panostus yhdeltä perheeltä ja se kasvaa hallituksen päättämien veronkorotusten takia.

Kehyspäätösten myötä kunnan ja valtion menot lisääntyneen päivähoidon tarpeen vuoksi kasvavat. Kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken aiheuttaa Kuntaliiton laskelmien mukaan kunnille ja valtiolle lisää menoja jopa 150 miljoonan euroa.

Myös huostaanotettujen lasten tilanne on muuttunut hälyttävästi huonompaan suuntaan. Perheiden taloudellisen ahdingon ja lisääntyneen pahoinvoinnin takia lasten huostaanotto ja tarve sijaisperheisiin on kasvanut merkittävästi eivätkä viranomaisten resurssit enää riitä ongelmaperheiden auttamiseen. Nämä ongelmat eivät vähene lapsiperheiden etuuksia vähentämällä.

Julkisuudessa huostaanottojen vahingollisista seurauksista voi lukea jo uutisotsikoista. Tämän päivän uutiset kertovat perheestä, josta viranomaisten sijaisperheeseen sijoittama 15-vuotias tyttö on karannut ja hakenut turvapaikkaa kirkolta. Tyttö toivoo vanhempiensa kanssa kirkolta apua siinä, että tytön huostaanoton perusteet tarkastetaan viranomaisten kanssa uudelleen. Tyttö on samasta perheestä kuin kaksi pientä poikaa, joiden hakutilanteesta tehty kohuvideo levisi aiemmin tänä vuonna sosiaalisessa mediassa. Vaikka kyse on yksittäisestä perheestä, kertoo se lasten hädästä yhteiskunnan piittaamattomuuden takia.

Näin ei voi jatkua. Piittaamattomuudesta ja lapsiperheiden hyvinvoinnin laiminlyönnistä aiheutuu vahingollisia seurauksia sekä perheille että yhteiskunnalle. Tiedämme, että lapsiperheiden taloudellisilla vaikeuksilla on suora yhteys muuhun ahdinkoon; mielenterveysongelmiin, lasten turvattomuuteen ja lisääntyviin huostaanottoihin. Tiedämme myös, että lasten ongelmia on erittäin vaikea korjata enää lapsuus- ja nuoruusiän jälkeen. Suomen julkisen talouden ongelmat eivät ratkea nyt eivätkä tulevaisuudessa yksittäisten lapsiperheiden elinoloja kurjistamalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin lasten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi niin, että lapsiperheille elintärkeät tuet ja palvelut turvataan ja että kuntien ja valtion menoja ei lisätä tarpeettomilla kotihoidon tukeen tehtävillä muutoksilla? Aikooko hallitus perua lapsilisäleikkaukset?

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Laila Koskela /ps