Perussuomalaiset

ma 30.11.2020 Muokattu ti 1.12.2020 13:43

Oulun PS-valtuustoryhmän ryhmäpuhe talousarvion käsittelyssä

30.11.2020

“Arvoisa puheenjohtaja

Elämme monessa mielessä ja erityisesti taloudellisesti haasteellisia aikoja. Syynä on koronan lisäksi kunnille koko ajan lisätyt tehtävät sekä väestön ikääntyminen. Myös nuorten pitäminen mukana koulunkäynnissä ja opiskelussa sekä hankkiutumaan työnsyrjään osaksi yhteiskuntaa, ovat meille kaikille tärkeitä asioita.

Perussuomalaisten mielestä meidän on syytä muistaa, miksi kaupunki on ylipäätään laitoksena olemassa. Syynä on palvelujen tarjoaminen kaupunkilaisille. Suurin osa noista on lakisääteisiä. Kaupungilla on myös vapaaehtoisia palveluita, joiden luonnetta ja määrää tulee harkita säännöllisesti, jotta käytämme verorahat järkevästi.

Ylipäätään kaupungin tapaisen julkista rahaa käyttävän laitoksen tulee joka tapauksessa koko ajan arvioida rahankäyttöään kriittisesti ja pyrkiä sen tehostamiseen. Kun talous on järkevässä kunnossa, pystytään myös panostamaan tarvittaviin uusiin asioihin yhteiseksi hyväksi.

Kaupungin ylimmän hallinnon uudistaminen on parhaillaan käynnissä. Tuo kehittäminen saa perussuomalaisten tuen.

Pidämme erityisen tärkeänä kaupungin hallintomallin muuttumista palvelujen ehdoilla toimivaksi. Juuri asiakaspalveluihmisten osaaminen ja työpanos tulee saada parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Uskomme, että näiden työntekijöiden oma mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviensä laatuun ja menetelmiin on avainasemassa. Toivomme, että hallintouudistus etenee tähänkin suuntaan.

Pormestarimalliin suhtaudumme kriittisesti seuraavista syistä: siinä kuntavaalit keskittyvät muutaman ehdokkaan ympärille, pormestarin valinta tulee suurimmalle, käytännössä 20–25 prosentin puolueelle ja pormestarin henkilöön liittyy ennakoimattomuutta. Lisäksi ihmisille tulee harhakäsitys, että pormestari valitaan kuntavaaleilla.

Perussuomalaiset arvostavat erilaisia asumistapoja, joita Oulu pystyy tarjoamaan. Siksi haluammekin, että Oulu esiintyy edukseen tarjoamalla myös maaseutumaista asumista suuren kaupungin palvelujen lähellä. Uskomme, että suuntaus maailmalla lisää tarjoamamme turvallisen ympäristön vetovoimaa.

Syntyvyyden lisäksi kaupunkimme kannattaa siis panostaa siihen, että saamme uusia yrityksiä ja noihin työntekijöitä, tarvittaessa muuttoliikkeenkin kautta. Yritysmyönteisyyden merkitystä kaupunkimme hallinnossa ei voi liikaa korostaa. Toivomme virkamiehiltä edelleen nöyryyttä tehdä työtä yhteiseksi hyväksemme myös yritysten suuntaan.

Nuoremme tarvitsevat häiriöttömät koulu- ja oppimisympäristöt vapaana ilmastoahdistuksesta ja muista masennuslähteistä. Ja erityisesti nyt etäkoulun aikoina on entistä tärkeämpää varmistaa, että nuoret pysyvät koulunkäynnin matkassa eivätkö syrjäydy. Erilaiset tukiverkostot tulevat entistä tärkeämmiksi tässä tilanteessa.

Maahanmuutossa pidämme välttämättömänä, että kaupunkiimme saapuvat ovat länsimaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä halukkaita että kykeneviä sopeutumaan. Yleensä hyvin koulutetut työperäiset maahanmuuttajat, joita erityisesti tarvitsemme, eivät tarvitse erityisiä kotoutustoimia. Miksipä tarvitsivatkaan.

Siksi emme pidäkään hyvänä esimerkiksi kaupungin tarjoamia kielipalveluja kaukomaiden asukkaille. Tällaiset palvelut vain houkuttavat tänne heikosti kouluttautuneita heikosti sopeutuvia ihmisiä. Lisäksi tällaiset palvelut tekevät helpoksi muista kulttuuripiireistä tänne tulevien ihmisten gettoutumista, jossa pääkaupunkiseutu on jo varoittavana esimerkkinä.

Olemme tyytyväisiä, että kaupunginhallitus päätti selvittää maahanmuuton kustannukset kaupungissamme. Näissä asioissa onkin selvittämistä. Törmäsimme hiljattain asiakirjaan, jonka mukaan pelkästään sivistys- ja kulttuuripalvelut käyttävät lähes miljoonan vuodessa tulkkipalveluihin.

Lisäksi monet tuntuvat ajattelevan, että jos voimme laskuttaa valtiolta maahanmuuton eri osa-alueiden kustannuksia, niin ne olisivat ilmaisia. Useimmat ymmärtävät, että nuokin tulevat veronmaksajien maksettaviksi. Toivommekin, että puheena olleessa selvityksessä tulee näkyviin myös ne kulut ja määrät, jotka laskutetaan valtiolta tai muilta julkisilta tahoilta.

On mahdollista, että sote-uudistus menee nyt maaliin. Tällöin puolet kaupungin toiminnoista siirtyy perustettavaan sote-alueeseen. Samalla siirtyy vastaava määrä verotusta valtiolle, joka näkyy sitten valtionverotuksen kasvamisena. Sen sijaan miljardia lähestyvä velkamme jää pienentyneen kaupungin harteille.

Toivotamme kiitollisuudella vielä kanssamme vaikuttaville sotaveteraaneille hyvää itsenäisyyspäivää ja poisnukkuneille rauhaa.

Perussuomalaiset toivottaa kaikille osapuolille hyvää yhteistyötä tulevalle vuodelle.

Kiitokset.”

Lisätietoja:

Juha Vuorio, DI
PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Oulu
Puh. 040 500 6955