Perussuomalaiset

ke 22.10.2014 Muokattu ke 22.10.2014 15:42

Perussuomalaiset haluavat nähdä maaseudun sekä elinvoimaisena että monimuotoisena myös tulevaisuudessa

Keskustelualoitteen 1. allekirjoittaja kansanedustaja Pentti Oinosen johdolla jätettiin tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän keskustelualoite koskien Suomen maaseutupolitiikkaa. Ryhmäaloitteessa tuodaan esiin se, että nykyinen maaseutupolitiikka ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua, sillä maaseudun palveluja on edellisten hallitusten toimesta siirretty ja keskitetty liiaksi kasvukeskuksiin. Perussuomalaiset toteavat aloitteessaan, että palvelujen säilyttäminen eri puolilla maata on tehokkainta aluepolitiikkaa, jolla koko maa pystytään pitämään elettynä ja asuttuna jatkossakin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ollut jo aikaisemmin varsin huolissaan siitä, että Suomen saamat EU-tuet tulevalle kaudelle 2014–2020 ovat voimakkaasti alenevia. Kansanedustajat Pentti Oinonen sekä paikalla olleet maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Lauri Heikkilä ja Pirkko Mattila ovat alusta alkaen olleet erityisen huolissaan siitä, mitä tämä aikoinaan EU:ssa saavutettu neuvottelutulos maamme osalta aiheuttaa viljelijöiden tulonmuodostukselle. Maatalouden kannattavuus on nyt jo erittäin huonolla tasolla. Osasyynä tähän ovat olleet edellisten hallitusten päätökset, että nykyinen EU politiikka ja sen mukanaan tuomat lainsäädännölliset esteet. Tämä kaikki on johtanut pienten perhetilojen alasajoihin sekä tukipäätösten ja maksatusten viivästyksiin ja näin ollen maanviljelijöiden todellisiin ongelmiin.

Edellä mainitut seikat ovat olleet ja ovat edelleen osasyynä maaseudun tyhjenemiseen. Eräs tällainen järjetön sekä epäoikeudenmukainen lainsäädännöllinen hanke on ollut jätevesiasetuksen säätäminen. Se on jo nyt aiheuttanut kansalaisille suuria kustannuksia. Eduskuntaryhmämme haluaakin kumota tämän jätevesiasetuksen mahdollisimman pikaisesti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo, että tänään jättämämme keskustelualoite innoittaa ja haastaa muiden puolueiden eduskuntaryhmät keskustelemaan maaseudun elinvoimaisuudesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa myös kuulla, mitä eri puolueet ovat valmiita tekemään sen eteen, jotta maaseudun autioituminen pysähtyisi, ja ettei maaseudulla olevat palvelut karkaisi suuriin kasvukeskuksiin. Liikenteen sujuvuus sekä hyvä tieverkon ylläpito on toimivan ja tehokkaan maaseudun perusedellytys.

Lisätietoja: 

 kansanedustaja Pentti Oinonen /ps
Puh. 050-5122 472

kansanedustaja Lauri Heikkilä /ps
Puh. 050-5120 872

kansanedustaja Pirkko Mattila /ps
Puh. 050-512 0176