Perussuomalaiset

to 12.9.2013 Muokattu ma 16.12.2013 18:07

Perussuomalaiset tyytyväisiä oikeuskanslerin ratkaisuun Himas-asiassa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi hiljattain ratkaisunsa Pekka Himaselta tilattua Kestävän kasvun malli –tutkimusta koskevista kanteluista. Oikeuskanslerin mukaan tutkimus olisi pitänyt kilpailuttaa, jotta hyvä hallintotapa olisi toteutunut.

Oikeuskansleri katsoi, että vaikka tutkimushankkeeseen ei sovellettaisikaan hankintalain säännöksiä, on hankinnassa tai rahoittamisessa noudatettava potentiaalisten toimittajien tasapuolisen kohtelun ja avoimuuden vaatimuksia. Kilpailuttamatta jättäminen olisi ainakin pitänyt perustella.

Oikeuskansleri piti myös poikkeuksellisena, että tavanomaisesti riippumattomia tieteellisiä tutkimuksia rahoittava Suomen Akatemia rahoitti yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa selvitystä.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä yhtyy yksimielisesti oikeuskansleri Jaakko Jonkan moitteisiin ja toivoo, että tehdyistä virheistä otetaan opiksi.

Koska eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo pääministerin toimia asiassa juridisesti tarkastellut ja oikeuskanslerikin on nyt esittänyt näkemyksensä, ei perussuomalaisten eduskuntaryhmä tule esittämään pääministerille epäluottamusta asiassa.

Mitä tulee mahdolliseen yksittäisen kansanedustajan tekemään epäluottamusesitykseen, arvioivat eduskuntaryhmän jäsenet itse, kuinka asiassa äänestävät.

Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
puh. 050 512 2788