Perussuomalaiset

ke 16.1.2019 Muokattu to 17.1.2019 11:16

Perussuomalaiset vaativat kovempia keinoja raiskausrikosten ehkäisyyn: turvapaikanhakijat voidaan käännyttää heti rajalla

Mediatiedote 16.1.2019
Julkaisuvapaa

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat eilen musertavan julkisen paineen alla arvioimaan, mitä käsiin räjähtäneelle seksuaalirikosepidemialle pitäisi tehdä. Ryhmänjohtajat saivat sovittua lievistä tiukennuksista, mutta perussuomalaisille ne eivät ole riittäviä. Perussuomalaisille kritiikki kansalta ei tullut yllätyksenä, sillä he ovat vaatineet tekoja seksuaalirikosten torjumiseksi jo pitkään.

– Oikeaan suuntaan mentiin koskien seksuaalirikosaaltoa, mutta oleellisia uusia tilanteeseen vaikuttavia esityksiä ei saatu. Tämä ei sinänsä ole perussuomalaisille yllätys, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri tiivistää.

Ryhmänjohtajat linjasivat, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikkoa korotetaan. Rangaistukset siis kovenevat. Kaksoiskansalainen voisi jatkossa menettää kansalaisuuden erittäin vakavien rikosten vuoksi ja poliisi saa lisää työkaluja näiden rikosten selvittämiseen. Lisäksi turvapaikanhakijat velvoitetaan tapaamisiin, joissa selvitetään Suomen lainsäädäntöä ja kulttuuria.

Säilöönotto ei saanut kannatusta

Perussuomalaisten esitykset esimerkiksi kielteisen turvapaikan saaneiden ja laittomasti maassa olevien säilöönotosta eivät saaneet kannatusta.

– Säilöönotto olisi tehokkain tapa torjua näitä rikoksia niin kauan, kun tänne kuulumattomia henkilöitä on maassa. Säilöönotto kiihdyttäisi vapaaehtoista paluuta kotimaahan ja toisi turvallisuutta. Olemme vaatineet tätä alusta saakka, mutta meille on valitettu säilöönoton kuluista ja haukuttu tällaista säilöönottoa epäinhimilliseksi.

– Esimerkiksi Sinisten eduskuntaryhmä vaati, että palautuspäätöksen saaneet on otettava säilöön. Tämä on epäuskottavuuden huippu, sillä viimeksi marraskuussa he haukkuivat perussuomalaisten vastaavan esityksen, Meri sivaltaa.

Turvapaikanhaku Ruotsin kautta on mahdollista estää

Meri huomauttaa lisäksi, että kaikkein tärkein toimi jatkon varalta on estää turvapaikanhaku turvallisten maiden kautta kokonaan.

– Hallitus on varautunut 4000 uuteen turvapaikkahakemukseen vuoden 2019 aikana. Meillä on mahdollisuus ottaa rajavalvonta käyttöön ja käännyttää kaikki turvapaikanhakijat esimerkiksi Ruotsin rajalta, jos haluamme. Tämäkin on ollut pitkään vaatimuslistallamme, mutta se on kaikunut kuuroille korville.

Perussuomalaisten keinovalikoima käyttöön

Perussuomalaisilla on pitkä lista toimenpiteistä, joilla turvapaikkapolitiikkaa kiristettäisiin. Koska raiskausaalto on suoraa vaikutusta huonosta turvapaikkapolitiikasta, toimenpiteet vaikuttavat suoraan tyttöjen ja naisten turvallisuuteen.

– Olemme esittäneet muun muassa kansalaisuuden ehtojen kiristämistä nostamalla asumisaikavaatimus 10 vuoteen, oleskelulupien pituuden lyhentämistä ja peruuttamista tilanteen vaatiessa sekä palautuksia kotimaahan, kun turvallisuustilanne sen sallii.

Pääasia kuitenkin on, että tulijat pitäisi käännyttää jo rajalla eikä ryhtyä pyörittämään hakemusrumbaa kaikkine lieveilmiöineen, Meri summaa.

Alla perussuomalaisten toimenpide-ehdotuksia:

 • Kansalaisuusvaatimusten tuntuva kiristämien
  • Asumisaikavaatimus 10 vuoteen
  • kiristetään toimeentulo- ja nuhteettomuusvaatimuksia
  • Kansalaisuus pitäisi olla peruutettavissa vakavien rikosten kuten pahoinpitelyjen tai raiskausten vuoksi.
 • Vähintään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden haltuunotto
  • Turvapaikkaprosessi pitää keskittää raja-alueilla oleviin keskuksiin, joista ei pääse mihinkään muuhun suuntaan kuin pois maasta.
 • Raiskausrikoksista tuomittavien tuomioiden alarajojen tuntuva korottaminen
 • Perheenyhdistämislain kiristäminen täysimääräisesti
 • Turvapaikanhakijoiden tuet korvattava lähinnä ruoka-avulla ja majoituksella.
 • Turvallisesta maasta tulevat käännytettävä rajalla (Ruotsi)
 • Suomi myöntää sekä turvapaikan että toissijaisen suojeluaseman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nämä määräajat voitaisiin EU-lain puitteissa lyhentää kolmeen vuoteen ja yhteen vuoteen.
  • Jos suojelun tarve loppuu, on oleskelulupa peruttava ja henkilö toimitettava kotimaahansa (mahdollista jo nykyään)
 • Tulkkipalvelujen tarjoaminen vuosia maassa oleskelleille pitäisi lopettaa. Se ylläpitää kielitaidottomuutta ja kotoutumattomuutta.
 • Suomen pitäisi soveltaa systemaattisesti “sisäisen paon mahdollisuutta”. Toisin sanoen esim. irakilaiselta pitäisi ensisijaisesti edellyttää suojelun hakemista oman maan rauhallisilta alueilta.
 • Laittomasti maassa oleville ei pidä tarjota palveluja. Valtiovallan pitää kieltää kuntia tarjoamasta niitä.

Lisätietoja:

Leena Meri, 050 513 2330