Perussuomalaiset

pe 24.10.2014

Perussuomalaiset vastustavat työttömyysturvan ja indeksien leikkauksia

TIEDOTE | Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Hanna Mäntylä, Johanna Jurva ja Laila Koskela esittävät hallituksen esityksen hylkäämistä työttömyyspäivärahojen leikkauksesta. Leikkaus toteutetaan ansiopäivärahan ja korotetun ansio-osan tasoja alentamalla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaisten valiokuntavastaava Hanna Mäntylä katsoo, että hallituksen toimissa ei ole mitään ennustettavuutta.

– Hallitus on omilla päätöksillään aiheuttanut Suomeen massatyöttömyyden, ja nyt ollaan puuttumassa työttömyyskorvauksiin. Tämä esitys tulee lisäämään tarvetta muihin tulonsiirtoihin kuten toimeentulotukeen, jonka tulisi olla viimesijainen tukimuoto, Mäntylä sanoo.

Esityksen kattavista vaikutuksista muun muassa ostovoimaan tai muihin tukiin ei ole myöskään esitetty Mäntylän mielestä riittäviä arvioita.

– Ansiosidonnainen työttömyysturva on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia seurauksia. Korotetun ansiopäivärahan alentaminen kohdistuu kaikkiin ansiosidonnaista päivärahaa saaviin, joten se alentaa myös pienipalkkaisten korotettua ansio-osaa. Näin ollen hallituksen tavoite säästön kohdistamisesta korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin ei toteudu.

Perussuomalaisten mukaan hallitus on toistuvasti ollut leikkaamassa heikompiosaisilta ja näin lisäävät toimillaan köyhyyttä kaikissa ikäryhmissä.

– Muitakin esimerkkejä on kuten lapsilisien leikkauspäätös ja viimeisimpänä työ- ja kansaneläke indeksien leikkaaminen pysyvästi 1,1 prosentista 0,4 prosenttiin. Tämäkin lisää mm. toimeentulotuen tarvetta. Sen vaikutukset kohdistuvat suoraan lukuisiin muihin etuuksiin, jotka ovat indeksiin sidottuja. Samalla hallitus nostaa eri veroratkaisujen kautta kaikkia elämisen kustannuksia, Mäntylä sanoo.

Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet tekivät myös indeksien leikkaamisesta hylkäysesityksen, samoin Vasemmistoliitto. Indeksistä äänestettiin perjantaina, ja hallituksen indeksileikkaus hyväksyttiin äänin 123 – 54. Hylkäysesityksen takana oli koko oppositio Keskustaa sekä kahta vihreiden edustajaa lukuun ottamatta.

Työttömyysturvan leikkaus tulee äänestykseen myöhemmin.

Lisätiedot

Hanna Mäntylä
p. 0505120497