Perussuomalaiset

ke 18.2.2015

Perussuomalaiset ympäristövaliokunnassa: Taas säädettiin turha laki!

Tiedotusvälineille 18.2.2015

Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Mölsä, Jari Lindström ja Juha Väätäinen ovat jättäneet valiokunnassa ainoana ryhmänä vastalauseen liittyen lakiehdotukseen, jossa esitetään maahamme uuden ilmastolain säätämistä. Vastalauseessaan he esittävät, että lakiesitys hylätään. Aiemmin ovat sekä talousvaliokunnan että maa -ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jättäneet eriävän mielipiteen lausuntoihin.

Perussuomalaisten mielestä esitys ei tue hallitusohjelman tavoitteita suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja investointihalukkuuden nostamisesta sekä työllisyyden edistämisestä. Tuleva ilmastolaki uhkaa heikentää suomalaisen teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

– Kysymys koskettaa yleisemminkin keskustelua liiallisesta byrokratiasta ja sääntelystä maassamme, sillä uusi ilmastolaki tulisi entisestään jäykistämään ilmasto- ja energiapoliittista suunnittelua koko maassa. Näemme, että voimassa oleva vapaaehtoisuuteen perustuva ilmastopolitiikan suunnittelu on parempi vaihtoehto, perussuomalaisten valiokuntavastaavana ympäristövaliokunnassa toimiva Mölsä toteaa.

Perussuomalaiset eivät voineet hyväksyä lakiesitystä myöskään siksi, että kyseessä on ns. puitelakiluonnos, mikä merkitsee sitä, ettei lainsäätäjä tosiasiassa pääse määrittämään eri aloille kohdistuvaa sääntelyä.

Perussuomalaiset korostivat vastalauseessaan myös sitä, etteivät tulevat energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinot ole pelkästään lainsäädännöllisiä, eivätkä ne näin ollen saa tehdä ilmastopolitiikan suunnittelusta entistä sekavampaa.

– Katsomme myös, että ilmasto- ja ympäristösääntelyssä ei ole kuluneen vaalikauden aikana huomioitu riittävästi kilpailukykyä, työllisyyttä ja taloutta. Lisäksi Suomi on usein itse omilla päätöksillään kiristänyt tätä sääntelyä, Mölsä painottaa.

Lisätietoja:

Martti Mölsä
martti.molsa@nulleduskunta.fi
puh. 050 512 0511

Jari Lindström
jari.lindstrom@nulleduskunta.fi
puh. 050 512 0495

Juha Väätäinen
juha.vaatainen@nulleduskunta.fi
puh. 050 512 0558