Perussuomalaiset

pe 12.12.2014 Muokattu pe 12.12.2014 12:30

Perussuomalaisilta vastalause valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön

 

Tiedote 12.12.2014

Perussuomalaiset ovat jättäneet eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen valiokunnan budjettimietintöön. Vastalauseemme perustuu vaihtoehtobudjetissamme esitettyihin paketteihin, joiden keskeisin sisältö alla lyhyesti:

Työllisyys- ja yrittäjyyspakettimme tavoitteena on nostaa työllisyysasteemme muiden Pohjoismaiden tasolle sekä parantaa pk-yritysten asemaa. Pakettimme kärkenä on työuratakuu, joka sisältää mestari-kisällimallin, automaattisen palkkatukijärjestelmän yli 55-vuotiaille työttömille alanvaihtajille, työeläkemaksujen ikäporrastuksen sekä työkyvyttömyyseläkejärjestelmämme uudistamisen kannustavampaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Energiapakettimme tavoitteena on kääntää energiapolitiikkamme suunta. Johdonmukainen, kohtuuhintaiseen ja kotimaiseen energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja ostovoimaa sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Niinpä energiaomavaraisuuden tuntuva nostaminen on syytä ottaa energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Maamme kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää kohtuullista energian hintaa, joten alentaisimme energiaverotusta 450 miljoonalla eurolla.

Turvallisuus- ja hyvinvointipakettimme lähtee siitä, että valtion ydintehtäviin kuuluu kansalaisten perusturvallisuuden takaaminen. Tämä tarkoittaa niin perustoimeentulon turvaamista kuin myös uskottavaa puolustusta ja tehokasta kriminaalipolitiikkaa. Emme hyväksykään hallituksen leikkauksia sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Esitämme myös perusturvan korottamista 100 eurolla kuukaudessa, jotta erityisesti pienituloiset työttömät saavat tilanteeseensa helpotusta. Uudistus pienentäisi tuloeroja, nostaisi erityisesti pienituloisten tulotasoa ja purkaisi sosiaaliturvaamme liittyviä kannustinloukkoja.

Investointipakettimme kantava voima on usko siihen, että Suomeen investoimalla saamme maan nousuun. Maamme hallitukset ovat vuosia laiminlyöneet tarvittavat investoinnit tie- ja rataliikenteeseen. Ellei näitä vuosien mittaan kasaantuneita korjausvelkoja määrätietoisesti pureta, laiminlyönneistä koituu valtiontaloudelle aikanaan huomattavasti nykyistä suurempi korjauslasku. Vaadimmekin 300 miljoonan euron lisäystä perusväylänpitoon. Katsomme myös, että on syytä lisätä panostuksia kohtuuhintaiseen asumiseen ja kasvuyritysten rahoittamiseen.

Säästöpakettimme leikkaisi julkisia menoja ilman mainittavia vaikutuksia maamme kansalaisten hyvinvointiin. Kehitysapua uudistava mallimme toisi valtiolle yli 500 miljoonan euron vuosittaisen säästön. Leikattavaa riittää myös tehottomissa yritystuissa, puoluetuessa, maahanmuutossa sekä luonnonsuojelualueiden hankinnassa. Emme myöskään hyväksy Kreikan tukemista suoraan budjetistamme.

Veropakettimme uudistaisi verotustamme oikeudenmukaisempaan ja kannustavampaan suuntaan. Perussuomalaisten mielestä 1 000 euroa kuussa voisi ansaita ansiotuloverosta vapaasti. Tämä tekisi työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa. Muutos toteutettaisiin kustannusneutraalisti niin, että 40 000 euroa ja sitä vähemmän vuodessa ansaitsevien verotus kevenisi ja sitä suurempituloisten kiristyisi. Katsomme myös, että Suomen on tiukemmin puututtava yritysten siirtohinnoittelun, konserniavustusten ja konsernin sisäisen lainoituksen avulla tapahtuvaan keinotekoiseen verokeplotteluun.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Pentti Kettunen
puh. 044 029 6681