Perussuomalaiset

to 6.2.2014

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolestunut Talvivaaran kaivoksen ympäristöriskeistä

Tiedote 6.2.2014

Julkaisuvapaa

Saamiemme tietojen mukaan on olemassa vakava uhka, että Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alueella olevat prosessivedet karkaavat tulevan kevään sulamisvesien mukana vesistöihin. Vaarassa ovat ensisijaisesti Jormasjärvi, Nuasjärvi, Oulujärvi ja Oulujoki sekä ainakin osittain Vuoksen vesistö.

Me emme usko, että Talvivaaran kaivosyhtiö toimillaan pystyy torjumaan uhkaavan suurkatastrofin.

Siksi vetoammekin valtioneuvostoon ja vastuullisiin ministereihin, että he pikaisesti ryhtyisivät toimiin tekemällä ratkaisuja, joilla tämä uhkaava ja hyvin todennäköinen ympäristökatastrofi voidaan estää.

Tämän kansallisen suurkatastrofin estäminen vaatii rahaa ja pikaisia päätöksiä ja toimia – vain valtiolla käsityksemme mukaan on riittävät talousresurssit asian hoitamiseksi. Asialla on kiire!

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Lisätietoja:
Kansanedustaja Pentti Kettunen
puh. 044 029 6681