Perussuomalaiset

to 17.10.2013 Muokattu ma 16.12.2013 18:06

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa kantaa vakuutuslääkärijärjestelmään

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa herättää keskustelua vakuutuslääkärijärjestelmästä, jonka ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä. Asiaa on käsitelty eduskuntaryhmän ryhmäkokouksessa, ja tänään aiheen nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin kansanedustaja Pentti Kettunen.

Nykytilanteessa on mahdollista, että vaikka hoitavan lääkärin diagnoosi potilaan kykenemättömyydestä jatkaa työelämässä on selkeä, voi vakuutusyhtiö vakuutuslääkärin ehdotuksesta hylätä työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Tämän jälkeen ihmistä pompotellaan kuntoutukseen, uudelleenkoulutukseen, työttömäksi työnhakijaksi jne. Lopputulos on, että ihminen on edelleen vailla työtä, sillä hän ei työhön pysty, eikä kukaan työnantaja edes ottaisi huonossa kunnossa olevia palvelukseensa. Eläkevakuutusyhtiö ja sen vakuutuslääkäri ovat kuitenkin tehneet ratkaisunsa ja potilasta näkemättä hylänneet eläkehakemuksen. Näin on synnytetty suuri joukko surkeita ihmiskohtaloita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on päättänyt ottaa asiassa seuraavan kannan:

Säädöksiä tulee muuttaa siten, että hoitavan lääkärin/lääkärien ratkaisu on ensisijainen ja sitova.

Jos eläkevakuutusyhtiö ja vakuutuslääkäri ovat hoitavan tai hoitavien lääkärien ratkaisusta eri mieltä, on eläkevakuutusyhtiön ja vakuutuslääkärin pystyttävä esittämään selkeä näyttö siitä, että hoitavan lääkärin ratkaisu on väärä.

Tällaisessa riitatilanteessa lopullisen ratkaisun tekee riippumaton elin, eikä se voi olla nykyisen kaltainen vakuutusoikeus.  Tällaiselle käsittelylle on säädettävä enimmäiskäsittelyaika, jolla turvataan eläkkeen hakijan oikeus.

Kun tämän ehdotuksen mukainen eläkepäätöksen teko-oikeus siirtyy hoitavalle lääkärille eli mahdollisimman lähelle eläkkeen hakijaa, tullaan todennäköisesti tarvitsemaan lääkärien lisäkoulutusta ja ehkä auktorisointia.  Näitä asioita on syytä pohtia jatkossa.

Lisätietoja:
Pentti Kettunen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja
puh. 044 029 6681