Perussuomalaiset

to 19.12.2013

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: Sote-esitys on demokratian irvikuva

Hallitus ryhtyi yksinkertaistamaan sosiaali- ja terveyspuolen hallintoa. Tavoitteena oli palvelujen parantaminen. Julkistettu esitys on kuitenkin lopputulokseltaan täysin päinvastainen. Se on demokratian irvikuva.

Hallituksen esitys perustuu ns. vastuukuntamalliin. Oikeampi nimitys olisi isäntäkunta-renkikunta-malli, koska päätösvalta olisi maakunnan keskuskaupungilla. Se siis päättäisi, millaisia palveluja missäkin tuotetaan, myös maaseutukuntien alueella. Muiden kuin isäntäkuntien roolina olisi vain maksajan rooli.

Perussuomalaisilla on peruskunta-piirikunta-malli. Sen mukaan ensimmäiseksi yhdistettäisiin erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito maakunnallisten sairaanhoitopiirien eli piirikuntien ympärille. Siihen yhdistettäisiin myös laajan väestöpohjan vaativat sosiaalipalvelut.

Myöhemmin piirikunnan hoidettavaksi annettaisiin myös muiden peruskuntaa laajemman väestöpohjan vaativien palvelujen tuottaminen, kuten esim. ammatillinen koulutus, pelastustoimi, työvoimapalvelut, lupapalvelut, seudullinen maankäytön suunnittelu ja seudullinen edunvalvonta.

Piirikunta toimisi kuntayhtymän tavoin. Piirivaltuustoon valittaisiin edustajia kaikista kunnista ja kaikista puolueista niiden voimasuhteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner
puh. 050 512 2788

Pentti Kettunen
puh. 044 029 6681

Jari Lindström
puh. 050 512 0495