Perussuomalaiset

to 6.10.2016 Muokattu to 6.10.2016 12:32

Perussuomalaisten Elomaa: Hallitus tukee veteraaneja juhlavuoden paketilla

TIEDOTE 5.10.2016 | Veteraaneille tullaan osoittamaan vuonna 2017 huomattavasti aiempia vuosia enemmän rahoitusta. Toisin kuin SDP:n Eero Heinäluoma on väittänyt (IL 3.10.2016), hallitus itse asiassa lisää veteraaneille suunnattua rahoitusta miljoonilla euroilla.

Itsenäisyyden juhlavuotena veteraanien maksuttomien kotipalvelujen saajajoukkoa laajennetaan tuntuvasti. Tavoitteena on saada kaikki kotona asuvat ja avopalveluita tarvitsevat veteraanit maksuttomien palveluiden piiriin. Tällä hetkellä rintamaveteraanien kotiin annettaviin avopalveluihin käytetään 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 lisärahoitusta avopalveluihin on luvassa yhteensä 20 miljoonaa euroa, vuonna 2018 yhteensä 15 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 yhteensä 5 miljoonaa euroa eli kaikkiaan 40 miljoonaa euroa. Lisäys on huomattava.

Lisäksi pyritään varmistamaan, että kaikki kotipalveluita tarvitsevat veteraanit saavat tuen. Hallitus kehottaa kuntia pitämään jatkossa aktiivisesti yhteyttä veteraaneihin ja huolehtimaan, että kotona asuvat saavat riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen ja he voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään turvallisesti ja toimintakykyisinä.

Vuoden 2017 alusta myös sotainvalidien haittaraja-aste lasketaan 15 prosentista 10 prosenttiin. Muutos tuo noin 600 alemman invaliditeettiasteen sotainvalidia kunnallisten avopalveluiden piiriin.

Hallituksen linjaus pohjautuu rintamaveteraaniasiainneuvottelukunnan esitykseen Suomi 100 -juhlavuoden veteraanipaketista.

Toisin kuin SDP:n Eero Heinäluoma väitti (IL 3.10.2016), hallitus itse asiassa lisää veteraaneille suunnattua rahoitusta miljoonilla euroilla.

”Vähättelemättä rintamalisään kohdistuvaa 5 euron vuotuista menetystä, on syytä tarkastella rintamaveteraanien tilannetta kokonaisuudessaan. Nyt laajennettavien maksuttomien kotipalveluiden arvo niitä tarvitsevalle veteraanille on parhaimmillaan tuhansia euroja. Kyseisiä parannuksia olisi pitänyt tehdä jo edellisten hallitusten aikana. Sillä olisi ollut varmasti koko kansan tuki. Nyt veteraaneja on jäljellä enää 22 000”, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ritva Elomaa.

Lisätietoja:
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ritva Elomaa
050-512 0806