Perussuomalaiset

ma 16.4.2018 Muokattu ma 16.4.2018 15:56

Perussuomalaisten kehysvaihtoehto 2018

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokosi kehysvaihtoehtonsa yksiin kansiin.

Lataa ja tulosta pdf-tiedosto täältä (pdf, 700 kB).

 


Vaihtoehdon sisältö:

 

TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYSPAKETTI

1. Otetaan käyttöön työtilimalli
– Mitä: sosiaaliturvatunnuksella avattava pankkitili, josta pankki veloittaa verot ja pakolliset maksut
– Edut: ei erillistä kirjanpitoa (tiliote toimii kirjanpitona), veroilmoitusta tai alvtilitystä.
– Vaikutukset: yrittämisen kynnys madaltuu, yrittäjien byrokratiataakka kevenee, Suomen talous kohenee
2. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto ja Viron yhteisöveromallin pilotointi
– Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 20-30 000 euroon. Tämä kannustaa yksinyrittäjyyteen. Pitkällä aikavälillä ei negatiivista vaikutusta valtiontalouteen
3. Lisää resursseja työnvälitykseen – ei paperinpyöritykseen. Lisää hyödyllisiä kurssipaikkoja työttömille
4. Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen esimerkiksi sairastapauksissa
– Sivutoimisen yrittäjän asema katsottava työntekijäksi
5. Muuntokoulutukseen tehokkuutta
– Ei kahden vuoden kursseja, vaan tehokkaita ja kohdistettuja muutaman kuukauden teho-opintoja
– Alueelliset tarpeet huomioitava (yhteistyöyliopistot, kasvupilotit)
6. Työmatkakustannuksia ei saa kasvattaa nykyisestä esim. tietulleilla tai haittamaksuilla

Työllisyyspaketti yhteensä -200 miljoonaa euroa


OIKEUDENMUKAISUUSPAKETTI

1. Suomi on pieni- ja keskituloisten maa. Heidän ostovoimaansa on parannettava
– Maltillinen työtulokevennys
– Jatkossa marginaaliveroa on pyrittävä laskemaan. Tämä kannustaa panostamaan lisää työhön.
2. Kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksikorotus 2019
3. Eläkeläisten verotus palkansaajien tasolle
4. Jos hallitus ei taivu poistamaan aktiivimallia, on sen valuviat korjattava viipymättä
– Esim. jos aktiivisesta työnhausta huolimatta ei saa työtä, pitää aktiivimallin velvoitteiden täyttyä
– Alueellinen yleinen mahdollisuus työllistyä otettava huomioon
5. Rintamaveteraanit ja sotainvalidit samalle viivalle
6. Omaishoidontuki verovapaaksi ja tuloneutraaliksi sekä ilmaiset liikuntapalvelut
7. Lääkekorvausten omavastuun poistaminen pienituloisilta

Oikeudenmukaisuuspaketti yhteensä -200 miljoonaa euroa


ISÄNMAA–PAKETTI

Maahanmuutto:

1. Hallitus ottaa täysimääräisesti käyttöön turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa (12/2015)
2. Tehokkaan turvapaikanhakijoiden palautusjärjestelmän luominen
3. Laittoman maassaolon eli ulkomaalaisrikkomuksen rangaistusten tuntuva kiristäminen
4. Aidosti määräaikaiset oleskeluluvat, kuten esimerkiksi Ruotsissa
5. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet otettava talteen
6. Kansalaisuusvaatimusten tuntuva kiristäminen

– Korotetaan esimerkiksi asuinaika- ja toimeentulovelvoitteita
– lakialoite tulossa
7. Ei palveluiden laajentamista laittomasti maassa oleville

Maahanmuuttokulujen säästöt vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa

EU-politiikka:

1. Euroopan unionia tai talous- ja rahaliittoa ei saa syventää.
– Suomen on valmistauduttava EMU-alueen kaatumiseen tai siitä eroamiseen
– Tie omaan valuuttaan ja itsenäiseen talouspolitiikkaan: Perussuomalaisten oma malli EU:n talous- ja rahaliiton kehitykselle – 12 kohdan toimenpideohjelma.

EU-politiikkaa tulee tehdä sellaisista lähtökohdista käsin, joilla turvataan teollisuutemme kilpailukyky, huoltovarmuus ja ennen kaikkea kansallinen itsemääräämisoikeus

Energia- ja huoltovarmuus:

1. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia, jotka käyttävät tarvittaessa esim. turvetta tai kivihiiltä, ei saa ajaa alas
– Huoltovarmuuskeskus tyrmännyt yhteislaitosten lakkauttamisen
– Kotimaisen polttoaineen käyttö ensisijaista
2. Kansallisomaisuuden myynti on lopetettava välittömästi
– puhtaat vedet ja luonto pidettävä omissa käsissä
– maan mineraaleja ei saa antaa ylikansallisten yhtiöiden ryöstettäviksi – kaivoslain uudistus
– VR ja Finnair pidettävä omissa käsissä
3. Energiaveron lasku EU:n minimitasolle
– Auttaa kotimaista teollisuutta pysymään maassa. Se on ekoteko.
4. Tuulivoimatuet on lakkautettava seuraavan vaalikauden aikana.

Tukien alasajon ja energiaveron laskun nettovaikutus +200 Me valtiolle.

Matkailu:

1. Pohjoinen ulottuvuus
– Aasiasta suuntautuvan matkailun edistäminen ja yritysten hyvät toimintaedellytykset
– Visit Finlandin tukea lisättävä


ONNELLISUUS- JA HYVINVOINTIPAKETTI

Hyvinvointi:

1. Mielenterveyspalvelut kuntoon. Panoksia syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen
– Yksi luukku moniongelmaisille (päihteet, asunnottomuus, mielenterveys)
2. Sote-uudistus esitetyssä muodossa on estettävä tai sen voimaan tultua ryhdyttävä välittömiin korjaustoimenpiteisiin
3. Lex Ronkainen käyttöön – vakuutuslääkäritoiminta kuriin
4. Lapsiperheköyhyyteen on puututtava
– esimerkiksi lapsivähennys palautettava
5. Eläkeläisten hyvinvointiin panostettava
– toimenpiteitä oikeudenmukaisuuspaketissa
6. Asunnottomuus on poistettava
– Perussuomalaisten Katto kaikille projekti
7. Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä
– Kiusaamiseen nollatoleranssi
– Nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon ja lisää matalan kynnyksen palveluita

Säästöt vakuutusyhtiöiden vastuun lisäämisestä ja muun hyvinvoinnin kautta vähenevistä sote-kuluista pitkällä aikavälillä vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa

Asumisen halpuutuksen malli:

1. Asumisen kustannukset kuriin
– Luodaan muuttoavustusjärjestelmä, jolla kompensoidaan työn perässä muuttamisen kuluja
– Energiasiirtohintojen rajoittaminen – rajoitetaan verkonomistajien tuottovaatimusta.
2. Kaavoituksen ja rakennusmääräysten yksinkertaistaminen
3. Yleishyödyllisiksi katsottujen tahojen (esim. ay-liike) verovapaan kiinteistöbisneksen kriittinen tarkastelu
4. Kansallinen sisäilmaprojekti

– Julkiset rakennukset kuntoon
– Rakennusmääräysten ja –valvonnan tarkastelu

Asumisen halpuutuksen malli yhteensä -200 miljoonaa euroa


KOULUTUS JA KASVATUS

1. Ei lastenkasvatuksen sanelupolitiikalle. Hallitus ei saa pakottaa jo viisi vuotiaita varhaiskasvatukseen.
– Perussuomalaiset kunnioittavat perheiden valintoja
2. Lisää panostuksia ammatilliseen oppimiseen
– Mestari-kisälli –malli
– Oppisopimuskoulutuksen tehostaminen
3. Aikuiskoulutuksen reformi
– Avoimet ammattiopistot käyttöön – aikuiset voivat käydä avoimessa ammattiopistossa ammatillisia virallisesti pätevöittäviä kursseja
4. Vapaan kielivalinnan laajentaminen
5. Kelpoisuusvaatimusten tarkastelu

– Kolme vuotta yliopistossa pätevöittää moneen työhön


YHTEENVETO

PERUSSUOMALAISTEN KEHYSVAIHTOEHDON KUSTANNUSVAIKUTUS VALTIONTALOUTEEN YHTEENSÄ: +/- 0 EUROA