Perussuomalaiset

ti 9.6.2020 Muokattu ke 10.6.2020 11:51

Perussuomalaisten Partanen: Kainuun kotouttamispolitiikka on kestämätöntä

Tiedote

8.6.2020

Kajaanin kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 8. kesäkuuta Kainuun kuntien yhteistä kotouttamisohjelmaa vuosille 2020-2021. Perussuomalaisten kajaanilainen valtuutettu Minna Partanen näki esityksessä useita epäkohtia ja kritisoi muun muassa visiota monikulttuurisesta Kainuusta. Partasen mukaan Kainuussa olisi syytä uudistaa maahanmuuttostrategiaa kokonaisuudessaan humanitaarisen maahanmuuton elinkaarikustannuksiin liittyvän uuden tutkimusperustaisen tiedon valossa.

– Ensisijaisesti Kainuun on panostettava työvoiman saantiin muualta Suomesta ja tähdätä viestinsä etenkin nuorille kainuulaisille paluumuuttajille. Halu muuttaa maalle on tutkimusten mukaan kasvanut suomalaisten keskuudessa, ja tähän Kainuun olisi syytä tarttua. Humanitaariseen maahanmuuttoon ei Kainuulla ole varaa ja toisaalta työperäisen maahanmuuton tulee olla aivan viimesijainen keino saada työvoimaa, Partanen toteaa.

Partanen esitti, että ohjelman päätavoitteen asettelu olisi syytä muuttaa siten, että Kainuu tavoittelee korkean osaamistason työperäistä maahanmuuttoa sellaisille aloille, joissa on osaajapulaa ja siten, että työperäisellä maahanmuuttajalla on työpaikka ja asunto valmiina Kainuuseen muuttaessaan. Lisäksi Partanen korosti suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin painoarvoa kotouttamispalveluissa.

– Tavoitteena tulisi olla, että maahanmuuttajaväestö käyttäisi mahdollisimman nopeasti samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset. Tulijan kotoutumishalukkuus ja kielen oppiminen ovat avainasemassa. Kaikenlainen positiivinen erityiskohtelu tulisi ohjelmasta poistaa, Partanen vaatii.

Koska ohjelma on valmisteltu kuntien, Kainuun SOTE:n ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä, oli muutosesityksillä heikot menestymisen mahdollisuudet Kajaanin kaupunginvaltuustossa.

– Kaikki Kainuun kunnat eivät ole käsitelleet asiaa vielä hallituksissakaan. Tällaisissa ylikunnallisissa ohjelmissa on se lähtökohtainen perusongelma, että yhden kunnan muutosesitykset vaativat kokonaan uuden käsittelyn myös muissa kunnissa ja toimielimissä. Siksi aluksi esitin, että koko ohjelma laadittaisiin kokonaan uudelleen kestävämmälle pohjalle, Partanen perustelee.

Lisätietoja:

Minna Partanen
Kaupunginvaltuutettu (PS)
Kajaani
Puh. 044 502 9655