Perussuomalaiset

ma 28.8.2017

Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Sakari Puisto: “Nyt meillä on tekemisen meininki”

Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen tapahtunut eduskuntaryhmän kahtiajakautuminen ei aiheuttanut suurempaa repeämää varsinaisessa puolueorganisaatiossa, pikemminkin päinvastoin. Kentän palaute on ollut innostunutta ja puoluetoimistolla on nyt tekemisen meininkiä, kertoo puolueen uudeksi poliittiseksi suunnittelijaksi palkattu Sakari Puisto.

Puolueen tilanne näyttää tällä hetkellä sikäli hyvältä, etteivät Jyväskylän puoluekokouksen jälkeiset dramaattiset tapahtumat aiheuttaneet syvempää jakautumista itse puolueorganisaatiossa, vaan se rajoittui lähinnä eduskuntaryhmään. Tilanteen vakauttaminen on ollut keskeistä samalla kun katse on eteenpäin.

– Puoluekokouksen jälkimainingeissa puolueen sisälle ei päässyt syntymään suurempaa repeämää eikä kaoottista tilaa, vaan organisaatio tuntuu olevan yhtenäinen ja vakaa. Toisinkin voisi olla, pohtii elokuun alusta työssään puoluetoimistolla aloittanut Sakari Puisto.

Painotuksia ja uusia avauksia

Keskeisintä poliittisen suunnittelijan työssä on poliittinen profilointi ja strategiatyö läheisessä yhteistyössä puoluejohdon kanssa. Sisällön tuottaminen ja profiilin terävöittäminen ovat erityisen tärkeitä nyt kesän ravistelun jälkeen.

– Ohjelmatyö jatkuu tukevalta pohjalta, muutoksia tulee toki painotuksiin sekä uusia avauksia tietenkin. Tämä on erittäin mielenkiintoista aikaa olla rakentamassa liikettämme, sanoo Puisto.

Toimintakulttuuria uudistettava

Eräs tärkeimmistä asioista juuri nyt on osallistamisen vahvistaminen. Toimintakulttuuria on muutettava sillä tavalla, että kentän tahto saadaan jatkossa paremmin näkyviin.

Puisto ei ole ollut nykyisessä toimessaan pitkään, mutta työilmapiiri puoluetoimistolla on innostunut. Saamansa palautteen perusteella Puisto on kokenut, että henki kentällä on myös selvästi piristynyt.

– Kannatuspotentiaali on korkea, mutta minkäänlaiseen ylimielisyyteen ei ole varaa. Potentiaali on saatava realisoitua todelliseksi kannatukseksi, minkä eteen tarvitaan paljon laadukasta työtä, sanoo Puisto.

Kansainvälinen asiantuntija

Sakari Puisto on 40-vuotias syntyperäinen tamperelainen. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 2004 Cambridgen yliopistossa Englannissa, jonka jälkeen hän työskenteli yksityisellä sektorilla ensin pari vuotta Kiinassa ja sen jälkeen Suomessa.

Perussuomalaisiin hän lähti eurovaaleissa 2014 Pirkanmaan perussuomalaisten ehdokkaana. Puisto osallistui myös eduskuntavaaleihin 2015 ja kuntavaaleihin 2017, joista hänet valittiin uutena ehdokkaana Tampereen kaupunginvaltuustoon.

– Eduskuntavaalien jälkeen sain kutsun hallitusneuvotteluihin, jonka jälkeen toimin pari vuotta ministeri Jari Lindströmin erityisavustajana. Tein paljon töitä erityisesti maahanmuuttopolitiikan parissa, mutta myös koulutus- ja innovaatiopolitiikka sekä työllisyysasioita kuului toimenkuvaani. Erityisavustajan tehtäväni päättyi heti puoluekokousta seuranneen jakautumisen jälkeen, Puisto kertoo.

Perussuomalaisissa pystyy vaikuttamaan

Puistolla ei ole ollut poliittista kotia ennen perussuomalaisia, vaikka yhteiskunnalliset asiat ovat kiinnostaneet aina. Perussuomalaiset tarjosi arvomaailmaan sopivan konkreettisen vaihtoehdon, ja yhtäältä Puisto uskoi itsellään olevan myös paljon annettavaa puolueelle.

– Olen pitänyt työstäni paljon ja tulen myös osallistumaan jatkossakin vaaleihin ehdokkaana, sanoo Puisto.

Puistolle tärkeitä ydinteemoja ovat juuri ne asiat joiden parissa hän on aiemmin vahvasti työskennellyt, kuten maahanmuuttopolitiikka. Talouspolitiikka ja koulutuspolitiikka sekä luonnollisesti kansainväliset asiat kiinnostavat vahvasti.

Uusiin maahanmuuttokriiseihin varauduttava ennalta

Vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisin myötä Suomessa on tehty joukko toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi.

– Lähtökohdat olivat heikot ja erilaisia toimenpiteitä tehtiin kriisin keskellä. Olin tässä työssä tiiviisti mukana ja nämä toimet olisi toki saatettava loppuun, Puisto kertoo.

– Paine Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan suuntauvan maahanmuuton osalta ei kuitenkaan ole muuttunut miksikään, mistä syystä koko rajaturvallisuus ja varautuminen on nostettava aivan uudelle tasolle. Käytössä oleva turvapaikanhakujärjestelmä on monessakin mielessä aikansa elänyt ja epäkelpo. Se olisi uudistettava kertakaikkisesti tai lakkautettava nykymuodossaan kokonaan, Puisto toteaa.

Tulijoilla oltava vastuuta ja velvollisuuksia

Myös monien jo aiemmin turvapaikkaperustein tulleiden ryhmien sopeutuminen on onnistunut kovin heikosti.

– Tämäkin tosiasia tulisi nostaa avoimeen tarkasteluun ja korostaa aivan toisella tapaa tulijoiden omaa vastuuta ja velvollisuuksia. Näiden asioiden ajaminen asialinjalla on yksi perussuomalaisten tärkeimmistä tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa.

MIKA MÄNNISTÖ