Perussuomalaiset

ti 22.9.2015

Perussuomalaisten ryhmäpuhe: Vastuullinen hallitus toimii kun on sen aika

Perussuomalaisten ryhmäpuhe koulutusvälikysymyksessä | Tämä on perussuomalaisille historiallinen tilanne. Olemme ensi kertaa hallituksessa ja vastaamassa välikysymykseen. Hallitusvastuuseen tarttuminen vaatii paljon, sillä maa on ollut pahasti tuuliajolla, ja useita vuosia on haaskattu toimintakyvyttömien hallitusten ja tilanteentajun puutteen vuoksi. Nyt ongelmia joudutaan ratkaisemaan yhä vaikeammissa olosuhteissa, joita leimaavat heikot talousnäkymät ja monin paikoin epävakaat olosuhteet.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa vakavasti sosiaalidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n välikysymyksen.

Hallitus on päättänyt taittaa velkaantumisen. Emme voi elää yli varojemme ja siksi monilta yhteiskunnan sektoreilta on säästettävä. Myös koulutuksesta. Leikkausten kohteena ovat niin varhaiskasvatus, perusopetus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus kuin opintososiaaliset etuudet. Myös perussuomalaisille tärkeistä asioista joudutaan karsimaan. Leikkaukset yritetään kuitenkin kohdistaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa koulutuksen sisältöön ja laatuun. Samalla on myös tarkoitus tarkistaa ja etsiä uusia toimintatapoja.

Alueellinen kielikokeilu käyntiin

Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus pyrkii parantamaan oppimisen edellytyksiä. Osa toimista ei maksa mitään tai on toteutettavissa edullisesti. Esimerkiksi koulurauhaa pyritään parantamaan ehkäisemällä koulukiusaamista ja edistämällä hyvän kurin ja järjestyksen palauttamista kouluihin, jotta opettajat voivat keskittyä opettamiseen ja oppilaat oppimiseen. Koulupäiviin sisällytetään tunti liikuntaa, mikä edistää paitsi koululaisten terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa, myös oppimisen edellytyksiä. Korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella kesäisin parannetaan. Hallitus aikoo myös toteuttaa alueellisen kielikokeilun, jolla mahdollistetaan toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan jonkin muun kielen opiskelu. Perussuomalaiset ovat pitkään ajaneet kielten opiskelun järkevöittämistä ja pidämme tätä hyvänä ensi askeleena kohti ruotsin kielen opiskelun täyttä vapaaehtoisuutta!

Lukukausimaksut ulkomaalaisopiskelijoille ja koulutuksesta vientivaltti

Perussuomalaiset ovat myös tyytyväisiä siihen, että EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetetaan vihdoinkin lukukausimaksut. Emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille samaan aikaan kun koulutuksesta joudutaan leikkaamaan. Meidän on huolehdittava, että vähenevät resurssit käytetään järkevästi. On myös huolehdittava, että yhteiskuntamme potentiaali otetaan käyttöön. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä koulutusviennissä ja siksi hallituksen keskeinen tavoite on purkaa koulutusviennin esteet ja rakentaa suomalaisesta koulutuksesta vientivaltti. Edelleen keskeistä on tutkimustulosten kaupallistaminen ja yleensäkin tieteen hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Myös koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta on syytä tiivistää.

Velkaantuminen kuriin

Kun resurssit ovat vähissä, ne on käytettävä järkevästi. Neljä vuotta on lyhyt aika, mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmä uskoo, että nykyisen hallituksen valitsemilla toimilla saadaan katkaistua Suomen pitkittynyt velkaantumisen kierre.

Lisätietoja:

Ritva Elomaa
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen
0400-824 774