Perussuomalaiset

to 6.6.2013

Pohjoismainen yhteistyö -keskustelu 6.6.2013

Pohjoismainen yhteistyö -keskustelu 6.6.2013 klo 17
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Ryhmäpuhe
Jussi Niinistö

Perussuomalaiset suhtautuvat myönteisesti pohjoismaiseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön. Se on Suomelle luontevaa. Sen kehittäminen on kannatettavampaa kuin Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan väkinäinen eteenpäin vieminen.

Samalla kannattaa kuitenkin pitää jalat maassa. Kannattaa muistaa, että kukin kansakunta ajattelee omaa etuaan. Ruotsi ei halua puolustusliittoa Suomen kanssa. Ruotsissa maamme nähdään puskurivaltiona. Norja, Tanska ja Islanti puolestaan luottavat Natoon. Heille pohjoismainen puolustusyhteistyö näyttäytyy vain pikanttina lisänä.

Vaikka pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa edelleen syvenisi, on kansallisen puolustuksen kaikki olennaiset suorituskyvyt säilytettävä omissa käsissä. Meidän tulee kehittää kansallista puolustustamme eikä murentaa sitä, kuten tällä hallituskaudella on tehty. Meillä tulee olla omat vahvat Puolustusvoimat, sillä viime kädessä Suomea puolustaa Suomen kansa.

Arvoisa puhemies!

Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä, että Islannin ilmavalvontahanke on Suomen osalta kuopattu. Toisen maan ilmatilan valvominen ei ole Puolustusvoimista annetun lain mukaan mahdollista.

Sen sijaan ilmavoimamme osallistuu ensi vuonna Islannin ilmavalvonnan yhteydessä toteutettavaan erilliseen kansainväliseen harjoitukseen. Nyt harjoitus on siinä kuosissa, että siitä on kiistatta hyötyä puolustuskyvyllemme.

Perussuomalaisten ansiosta Islannissa harjoitellaan muun muassa ilmatankkausta, joka on lentäjillemme tärkeä taito. Tankkauksen kustannuksissa säästetään, kun ne voidaan jakaa muiden harjoitukseen osallistuvien maiden kanssa.

Harjoitus Islannissa on linjassa Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien pohjoisessa jo vuosia tekemien cross border -harjoitusten kanssa. Lisäksi on syytä todeta, että Islannin harjoituksen kustannukset eivät vähennä esimerkiksi varusmiesten maastovuorokausia tai reserviläisten kertausharjoituksia.

Arvoisa puhemies!

Konkreettista hyötyä pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä on saatavilla etenkin yhteisten harjoitusten, koulutuksen ja hankintojen saralta – myös kansainväliseen kriisinhallintaan liittyen.

NORDEFCO on käytännöllinen ja joustava rakenne yhteistyöhön: kukin maa päättää tapauskohtaisesti osallistumisesta, ja myös pienemmässä maaryhmässä voidaan edetä.

Yhteistyö ei ratkaise Puolustusvoimien rahoitusongelmia emmekä me tätä kautta saa turvatakuita, mutta jos yhteistyö puolustuskykyämme hyödyttää, kannattaa sitä Perussuomalaisten mielestä harjoittaa. Sitä kannattaa harjoittaa nimenomaan realistiselta win-win -pohjalta.