Perussuomalaiset

ke 28.8.2013 Muokattu ma 16.12.2013 18:07

PS: Työuria pidennettävä lisäämällä työnantajien kannustimia

Tänään alkavassa budjettiriihessä hallituksen on tarkoitus sopia suurista rakenneuudistuksista. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä seuraavat asiat olisi toteutettava mahdollisimman pian, jotta kestävyysvajetta voidaan kuroa umpeen.

Kaikille lienee selvää, että työuria on pidennettävä. Muutamilla tahoilla näyttää kuitenkin olevan sellainen harhaluulo, että työurat pitenevät automaattisesti eläkeiän alarajaa nostettaessa. Suomessa on jo joustava eläkeikä 63–68 vuotta. Siksi eläkeiän alarajan nostolla tuskin on vaikutusta työurien pituuteen ilman todellisia panostuksia työhyvinvointiin sekä aitoa halua työllistää nuoria ja yli 55-vuotiaita.

Meidän on siis lisättävä työantajien kannustimia palkata nuoria ja ikääntyneitä. Muita pohjoismaita alhaisempi työllisyysasteemme johtuu ennen kaikkea yli 55-vuotiaiden heikosta työllisyydestä. Yli 55-vuotiaiden lisäksi myös alle 30-vuotiaiden työllisyys on muita ikäryhmiä heikompaa. Siksi Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehdottaa, että työantajan eläkemaksuja porrastetaan siten, että alle 30- ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja alennetaan ja tämä kompensoidaan korottamalla paremman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja. Uudistus ei näin vaikuttaisi eläkejärjestelmämme kestävyyteen heikentävästi. Tämän lisäksi perussuomalaiset katsovat, että on syytä harkita varsinkin pienten yritysten työantajamaksujen laskua. Korkeat työn sivukulut ovat usein pienyrityksen työllistämisen esteenä.

Työurien pidentämiseen voidaan kannustaa myös yli 63-vuotiaiden veroporkkanalla. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi siten, että 63-vuotias saisi vähentää verotettavasta ansiotulostaan 1 000 euroa, 64-vuotias 1 500 euroa ja 65-vuotias ja sitä vanhempi 2 000 euroa vuodessa. Esimerkiksi Ruotsilla on samantyyppisestä verokannustimesta hyviä kokemuksia.

Lisätietoja:
Pirkko Ruohonen-Lerner
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
puh. 050 512 2788