Perussuomalaiset

pe 28.2.2014

PS:n maaseututyöryhmä: Maaseudun energiakustannukset eriarvoistavat ja kangistavat kilpailukyvyn

Tiedote 28.2.2014. Hallituksen viime vuonna säätämä sähkömarkkinalaki ja maaseudun sähköverkon kaapelointi uhkaavat nostaa sähkön siirto- ja kokonaishintaa kymmeniä prosentteja lähivuosina. Laki edellyttää sähköyhtiöiltä yli kolmen miljardin euron investointeja, jotka yhtiöt perivät maaseudun kotitalouksilta ja elinkeinonharjoittajilta. Korotukset kirpaisevat eniten metsäisillä haja-asutusalueilla, joissa sijaitsee lähes yksinomaan perinteisiä ilmajohtoverkkoja. Sähköverkon toimintavarmuuden turvaaminen ei riittävästi huomioi maaseudun yhteiskunnallista roolia, sillä kustannukset kohdistuvat jo muutenkin pitkistä etäisyyksistä ja maaseudun rakennemuutoksista kärsiviin haja-asutusalueiden asukkaisiin.

Maaseudun elinvoimaisuuden ja maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi perussuomalaisten maaseututyöryhmä vaatii, että hallitus ryhtyy yhdessä energiayhtiöiden kanssa välittömästi toimiin tilanteen kompensoimiseksi. Energian saatavuuden ja kustannusten jakautuminen eriarvoistavalla tavalla ei saa rapauttaa yhteiskunnallista sopimusta koko maan pitämisestä asuttuna ja elinvoimaisena. Työryhmä painottaa lisäksi riittävän kotimaisuusasteen säilyttämistä siirtoverkoissa ja energiantuotannossa.

Perussuomalaisten maaseututyöryhmä

Lisätietoja:
Kansanedustaja Lauri Heikkilä
(09) 432 3043