Perussuomalaiset

ti 22.1.2019 Muokattu ti 22.1.2019 16:40

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho: Perussuomalaisilta varaukseton tuki teollisuusliittojen keskeisille ilmastopoliittisille tavoitteille

Mediatiedote 22.1.2019
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisilla ja teollisuusliitoilla on yhtenevät ilmastopoliittiset tavoitteet teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi.

– Yritimme ministeri Kimmo Tiilikaisen vetämässä eduskuntapuolueiden ilmastotyöryhmässä saada ymmärrystä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi. Työryhmässä vallitsi hyvin vihamielinen ilmapiiri valmistavaa teollisuustoimintaa kohtaan. Tämän vuoksi sanouduimme irti työryhmän työstä. On merkittävää, että teollisuusliitot ovat nyt perussuomalaisten kanssa samassa rintamassa suomalaisten teollisuustyöpaikkojen puolesta, toteaa puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– Ilmastotyöryhmän enemmistön (Kepu, Kok, Siniset, SDP, Vihreät, Vasurit, Rkp, Kristilliset) vaatimukset kansallisten päästötavoitteiden kunnianhimoisesta lisäämisestä johtavat toteutuessaan suomalaisen teollisuuden ulosliputukseen. Suomalaiset työntekijät joutuisivat kilometritehtaalle ja maksaisivat tästä elämysseikkailusta sekä lisäveroa että korkeampaa bensan ja sähkön hintaa. Työväenpuolueena itseään markkinoiva SDP pettää duunarit pyrkiessään taas olemaan vihreämpiä kuin vihreät itse. Demarit liittyivät ilmastopoliittisella ohjelmallaan teollisuusvihamieliseen yhteisrintamaan.

– Suomen päästövähennystavoitteiden on oltava EU:n tavoitteiden kanssa samat – niin määrällisesti kuin ajallisestikin. Tämä koskee sekä päästökauppasektoria että päästökaupan ulkopuolista sektoria (liikenne, asuminen, maatalous). Tämän vuoksi ilmastolakiin ei voi kirjata EU:n tasoa korkeimpia tavoitteita.

– Nyt esitetty ilmastopakettiin kuuluva polttoaineen sekoitevelvoitteen tuplaaminen EU:n asettamaan tavoitteeseen nostaisi polttoaineen pumppuhintaa vähintään 30 senttiä litralta sekä dieselin talvilaadun hintaa jopa yli 50 senttiä litralta.

– Suomen hyvinvoinnin rahoitus lepää vain viiden vientialan varassa. Näitä ovat metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus, kaivannaisteollisuus ja sähköenergiatuotanto. Perussuomalaiset ovat jo vuosien ajan esittäneet näiden teollisuusalojen sähköveron alentamista EU:n minimitasolle. Näin saataisiin yksi merkittävä ja keskeinen kustannuserä kilpailijamaiden tasolle.

– Toivottavasti eduskuntaan saadaan kevään vaaleissa selvä enemmistö joka ymmärtää, ettei Suomi saa yhtään mitään vastineeksi niistä työpaikoista, jotka ajetaan pois harhaisella ilmastopolitiikalla. Näemme ainoastaan kansakuntamme katovan vaurauden ja häviävän kilpailukykymme aiheuttaman katkeruuden ja hyvinvointipalvelujemme teurastuksen, toteaa Jussi Halla-aho.

Lisätietoja:

Jussi Halla-aho
Puh. 044 976 3628