Perussuomalaiset

la 23.9.2017 Muokattu la 23.9.2017 15:08

Puoluevaltuustolta julkilausuma: Tuulivoimalla ei ratkaista energiansaantia, kustannukset nousevat 2-3 miljardiin euroon

Perussuomalaisten lauantaina 23.9.2017 kokoontunut puoluevaltuusto hyväksyi tuulivoimaa koskevan julkilausuman. Julkilausuma ohessa.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on Perussuomalaisten ansiosta kirjattu, ettei uutta tuulivoimatukea myönnetä, ennen kuin puolueeton tutkimus tuulivoiman vaikutuksista kansalaisten terveyteen on tehty. Tuulivoimatuotantoa ei ole tieteellisesti osoitettu turvalliseksi tai haitattomaksi elinympäristölle, päinvastaista tieteellistäkin näyttöä maailmalta sitä vastoin on vuosikymmenten ajalta.

Perussuomalaisten tultua epädemokraattisesti syrjäytetyksi Suomen hallituksesta, on hallitus tuulivoimasijoittajien ohjauksessa antanut esityksen eduskunnalle uuden tuulivoiman tukijärjestelmän luomisesta. Uuden tukijärjestelmän kustannukset saattavat nousta TEM:n oman laskelman mukaan lähes miljardiin euroon. Mistä tämä sijoittajille lahjoitettu summa otetaan? Vähävaraisilta, lapsiperheiltä, vanhuksilta?

Tilastokeskuksen mukaan tuulivoimalla saatavan energian osuus koko energiantuotannostamme viime vuonna oli mitätön 0,8 prosenttia. Valtiontalouden tarkastusvirasto onkin huomauttanut, että tuulisähkö pysyy lilliputtina, mutta sen kustannukset veronmaksajille ovat nousemassa jo nykyisellä tuella 2-3 miljardiin euroon. Tuulienergiasta ei ole maailman parantamiseen.

Tuulivoimarakentaminen on suuria riskejä sisältävää liiketoimintaa, jossa on mahdollista aiheuttaa myös merkittävää ympäristön saastumista. Tuuliteollisuuden matalataajuisilla melupäästöillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia koko kansan elinoloihin ja terveyteen. Uniongelmat ovat Suomessa lisääntyneet laajasti – samanaikaisesti tuulivoimatuotannon lisääntyessä. Länsi-Suomessa on tuulivoimatuotannon käynnistyttyä syntynyt sadoissa perheissä humanitäärinen katastrofi vakavien terveysoireiden vuoksi.

Perussuomalaiset vaatii hallitusta pitämään kiinni hallitusohjelmastaan. Puolueeton tutkimus tuulivoiman terveysvaikutuksista on käynnistettävä välittömästi, ja saatettava päätökseen ennen mahdollista uuden tukijärjestelmän rakentamista. Perussuomalaiset vaatii, että sekä kansanedustajien että erityisesti lakivalmistelussa ja tutkimusryhmässä olevien sidokset läpivalaistaan mahdollisen jääviyden määrittämiseksi. Perussuomalaiset muistuttaa julkisen vallan käyttäjiä perustehtävästään kansalaisten edun ja terveyden vaalijoina.

Perussuomalaisten puoluevaltuusto