Perussuomalaiset

ke 1.7.2015 Muokattu ke 1.7.2015 08:18

Putkonen: Hallitus kaipaa ”Lahtista ja konekivääriä”

LEHDISTÖTIEDOTE | Työmarkkinaosapuolet yrittävät kilvan todistella syyttömyyttään valtiontalouden konkurssitilaan ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn tuhoutumiseen.

– Hallitus ei etsi syyllisiä. Se etsii Tuntemattoman sotilaan Hietanen tavoin ”Lahtista ja konekivääriä” puolustamaan suomalaista vientiteollisuutta. Se ”Lahtinen ja konekivääri” on yhteiskuntasopimus, jota kipeästi kaivataan varmistamaan salpalinja vientiteollisuuden säilyttämiseksi Suomessa, toteaa työmies Matti Putkonen.

Väitetään, että hallitus aikoo leikata palkkoja, murtaa TES:n yleissitovuutta ja pidentää kategorisesti työaikaa. Nämä väitteet ovat vailla todellisuuspohjaa. Strategisessa hallitusohjelmassa on lukittu konkreettiset tavoitteet eli valtiontalouden tasapainottaminen ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn kohentaminen pienentämällä yksikkökustannuksia viidellä prosentilla. Siihen miten nämä toteutetaan, voivat työmarkkinaosapuolet vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti yhteiskuntasopimuksen synnyttämiseen.

Kilpailukykyä, tuottavuutta ja tätä kautta työllisyyttä voidaan parhaiten parantaa paikallista sopimismahdollisuutta kehittämällä ja laajentamalla vähintään ”Metallin mallin” mukaisesti kaikille sopimusaloille.

Koska paikallinen sopiminen voi pohjautua vain yleissitoviin sopimuksiin, niin tällä tavalla voidaan vahvistaa TES:n yleissitovuutta. Ei sitä murtaen, kuten propagandistisesti on väitetty. Kun vielä hallitusohjelman mukaisesti henkilöstön edustajat tulevat yritysten päätöstenteon ytimiin täysivaltaisina jäseninä, niin keskinäinen luottamuspääoma yrityksissä moninkertaistuu.

Epävakaus rajojemme ulkopuolella jatkaa kasvuaan. Euro natisee liitoksissaan, Ukrainan kriisi ei ota laantuakseen eikä laittomien maahan pyrkijöiden hallitsematon kansainvaellus Afrikasta tai Lähi-idästä Eurooppaan ole tyrehtymässä.

Kuten Tuntemattoman Lahtiset, Hietaset ja Rokat puolustivat itsenäisyyttämme omista ideologisista suuntauksistaan huolimatta, on nyt työmarkkinaosapuolten kiilusilmäisimpienkin edustajien syytä laittaa ideologiset silmälasit pöytälaatikkoon ja tartuttava hallituksen ojentamaan neuvottelukäteen.

– Voimme taistella Suomen taloudellisen itsemääräämisoikeuden puolesta ainoastaan yksissä tuumin – vahvistamalla keskinäiseen luottamukseen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa, vetoaa työmies Putkonen.

Lisätietoja:
Matti Putkonen
0400 904 447