Perussuomalaiset

ma 1.12.2014

Putkonen: Perussuomalaiset puolustavat työehtosopimusten yleisitovuutta

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turusen yrittäjäpoliittiset pohdinnat Uuden Suomen puheenvuoropalstalla ovat Turusen omia ja eivätkä vastaa puolueen linjaa. Perussuomalaiset korostavat kaikissa ohjelmissaan työehtosopimusten rikkumattomuutta. Tämän linjauksen on puheenjohtaja Timo Soini toistanut useita kertoja tiedotusvälineissä, muistutti työmies Matti Putkonen maanantaina.

– Ensimmäinen yleissitova työehtosopimus näki päivänvalon vuonna 1900 kirjapainoalalla. Se syntyi helsinkiläisten kirjapainoyritysten vaatimuksesta estää maaseudun kirjapainojen hintakilpailu palkkojen ja muiden työehtojen dumppauksella. Tämä ensimmäinen valtakunnallinen sopimus oli myös tasa-arvosopimus. Siinä edellytettiin, että naispuoliselle kirjanpainaltajalle on maksettava sama palkka kuin miespuoliselle.

– Yleissitovuuteen sisältyy olennaisena myös työrauhavelvoite. Mikäli ylisitovuus purkautuisi, niin työrauhavelvoitteesta sovittaisiin yrityskohtaisesti. Siitä seuraisivat jatkuvat yrityskohtaiset lakkoaallot. Suomen Yrittäjien esitys johtaisi työmarkkinoilla täydelliseen kaaokseen.

Työmarkkinoiden joustavuutta voidaan lisätä laajentamalla paikallista sopimusta yleissitovien alakohtaisten sopimusten sisällä. Metallinmalli on tässäkin todella toimiva. Sen toteuttaminen on laajentanut ja vahvistanut metallialojen yleissitovuutta, mutta huomioinut erilaiset yrityskohtaiset tarpeet, korosti työmies Matti Putkonen.

Lisätietoja:
Matti Putkonen
0400-904 447