Perussuomalaiset

to 6.6.2013

Saarakkala esittää Bilderberg-kokouksiin osallistuvien valtioneuvoston jäsenten informointivelvollisuutta

Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala haluaa vahvistaa eduskunnan tietojensaantioikeutta kansainvälisissä asioissa Bilderberg-kokousten osalta.

Valtioneuvostomme jäsenten osallistuminen Bilderberg kokouksiin on synnyttänyt viime aikoina runsaasti keskustelua maassamme. Varsinkin pääministeri- tai valtiovarainministeritasoista suomalaisedustusta Bilderbergissä on pidetty politiikan yleisen läpinäkyvyyden ja kansalaisten hyväksyttävyyden silmissä ongelmallisena.

Bilderberg-tapaamisten asiasisällöstä on ehdoton vaikenemiskielto kokouksiin osallistujilla, vaikka kyseisissä kokoontumisissa on lukuisten asiantuntijatahojen mukaan esitetty erityisesti talouspoliittisen koordinaation lisäämistä länsimaiden sisällä. EU:ssa on tällä hetkellä yhteisötasolla käynnissä tiukka poliittinen vääntö muun muassa sijoittajanvastuun varmistamisesta Etelä-Euroopan ongelmapankkien taseiden hoidossa sekä eurooppalaisen finanssipolitiikan koordinaatiosta. Tällöin ei voida katsoa hyväksyttäväksi sitä, että Bilderberg-ryhmän sisällä tehdään poliittisia sopimuksia esimerkiksi eurokriisin hoidon tulevaisuuden askelmerkeistä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla ja suurella valiokunnalla on perustuslain 97 §:n mukaan oikeus saada valtioneuvostolta tarpeen mukaan tietoa ulko-, turvallisuus-, sekä EU-poliittisista asioista. Olisikin perustuslain kannalta tarkoituksenmukaista harkita jo tämän vuoden Bilderberg-ryhmän kokoukseen osallistuvan valtioneuvoston edustajan velvollisuutta esittää selvitys asianmukaisille valiokunnille sekä seminaarin sisällöstä että tehdyistä poliittisista päätöksistä. Edellä mainittua menettelyä noudattamalla valtioneuvosto vahvistaisi kansalaisten luottoa valtioneuvoston jäsenten ylikansallisella tasolla tekemään päätöksentekoon. Myös eduskunnan ja valtioneuvoston välinen kommunikaatio kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä demokraattisen valtiomuodon oikeutus vahvistuisivat, mikäli Bilderberg-kokousten sisältö avattaisiin eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten osallistuessa kyseisiin tapaamisiin.

Saarakkala kysyy kirjallisessa kysymyksessään ” Onko hallituksella valmiutta ottaa käyttöön perustuslain 97 §:n mukaisesti Bilderberg-kokouksiin osallistuvien valtioneuvoston jäsenten selvitysvelvollisuutta asiainmukaisille valiokunnille kyseisen kokouksen sisällöstä sekä siellä tehdyistä poliittisista päätöksistä?”

Lisätiedot:
Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 512 0632