Perussuomalaiset

ti 14.10.2014

Saarakkalalta lakialoite kaksoiskansalaisuuskiellosta ja kansalaisuuden poisottamisesta terroristeilta

TIEDOTE | Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala haluaa muuttaa kansalaisuuslakia siten, että jatkossa kaksoiskansalaisena oleminen ei olisi mahdollista Suomessa. Saarakkala lisäksi säätäisi kansalaisuuslaissa erikseen hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetyn Suomen kansalaisuuden menettämisestä, mikäli kansalaistettu henkilö on syyllistynyt rikoslaissa määriteltyyn terrorismirikokseen. Saarakkala myös esittää kiristettäväksi kansalaisuuslaissa hakemusmenettelyllä Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksinä olevia asumisaika-, kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimuksia.

Suomen voimassaolevan kansalaisuuslain voidaan katsoa heijastavan sitä ajattelutapaa, että löyhien kriteerien nojalla harjoitettu kansalaistamispolitiikka automaattisesti sitouttaisi maahanmuuttajat yhteiskunnan valtavirtaan. Suomen nykyiselle kansalaisuuspolitiikalle voidaan esittää kuitenkin toimiva vaihtoehto, joka perustuu kansalaisuuteen palkintona onnistuneesta suomalaiseen yhteiskuntaan sulautumisesta. Kansalaisuuden saamiseen hakemuksesta tämä vaikuttaisi kansalaisuuslaissa pidennyttynä asumisaikavaatimuksena viidestä vuodesta seitsemään vuoteen, kohotettuna suullisena ja kirjoitettuna kielitaitoedellytyksenä tyydyttävästä hyvään sekä nuhteettomuuskriteerien tiukentamisena kaikkien rikkeiden ja rikosten osalta. Myös kaksoiskansalaisuus tulisi samalla kielletyksi mahdollisten turvallisuuspoliittisten ja kansalaisten suojeluun liittyvien ongelmien vuoksi.

Kansalaisuuslaissa olisi luontaista globaalin terrorismin aikakautena erikseen säätää kansalaisuuden menettämisestä terrorismirikoksen perusteella. Tällöin hakemuksesta tai ilmoituksesta myönnetty Suomen kansalaisuus tulisi menetetyksi, mikäli henkilö on syyllistynyt rikoslaissa säädettyyn terrorismirikokseen. Mikäli Suomen kansalaisuuden saanut yksilö jää vaille kansalaisuutta terrorismirikokseen syyllistymisen vuoksi, olisi tälle henkilölle myönnettävä ehdollinen kansalaisuusstatus siihen asti, kunnes hänen kansalaisuusasemansa voidaan jälleen todentaa vieraaseen valtioon.

Saarakkalan lakialoite oli eduskunnassa kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavissa ja se sai tuen enemmistöltä perussuomalaisten kansanedustajista.

Lisätiedot
Vesa-Matti Saarakkala
puh. 050 512 0632