Perussuomalaiset

pe 20.2.2015

Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset: Yritetäänkö ruotsin kieltä koskeva kansalaisaloite haudata valiokuntaan?

Tiedote 20.2.2014

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa on ollut jo pitkään käsittelyssä kansalaisaloite ruotsin kielen muuttamisesta valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla. Asiaa koskevan mietinnön valmistumisella alkaa jo olla kiire, jotta aloite ei vaalikauden päättymisen vuoksi raukea. Valmiin mietinnön piti olla valiokunnan käsiteltävänä viimeksi tänään, mutta asiaa on perussuomalaisten vaatimuksista huolimatta jälleen kerran lykätty. Asian hidas eteneminen on herättänyt epäilyksiä siitä, että joillain tahoilla on tavoitteena kansalaisaloitteen hautaaminen valiokuntaan, jolloin asiasta ei päästä äänestämään täysistunnossa. Koska kyseinen kansalaisaloite ei sisällä varsinaista lakitekstiä vaan siinä ainoastaan esitetään lainvalmistelutyöhön ryhtymistä, eivät asian lykkääntymisen syynä voi olla ainakaan lakitekniset ongelmat.

Perussuomalaiset edellyttävät, että kyseessä olevasta kansalaisaloitteesta – kuten kaikista muistakin kansalaisaloitteista – tehdään mietintö, joka viedään täysistuntoon keskusteltavaksi ja mahdollisesti äänestettäväksi.
– On tärkeää, että kansalaiset näkevät, ketkä kansanedustajat äänestävät aloitteen puolesta ja ketkä vastaan, perussuomalaisten valiokuntavastaavana sivistysvaliokunnassa toimiva kansanedustaja Ritva Elomaa sanoo.
Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että kansalaisaloitteen aiheen ollessa joillekin tahoille hankala tai epämiellyttävä, yritetään asian käsittelyä viivästyttää ja mahdollisesti kokonaan lakaista pöydän alle.

– Jotta tällaisilta ongelmilta voitaisiin jatkossa välttyä, tulisi harkita säännösten muuttamista siten, että jatkossa kansalaisaloitteet eivät raukea vaalikauden päättyessä, kansanedustaja Juho Eerola toteaa.

– Edellytämme, että mietintö saadaan pikaisesti valmiiksi ja jatkokäsittelyyn. Asia on viime kädessä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Raija Vahasalon käsissä, Elomaa toteaa.

Lisätietoja:

Ritva Elomaa
puh. 050 512 0806

Mika Niikko
puh. 050 512 0510

Juho Eerola
puh. 050 512 0513