Perussuomalaiset

ke 15.5.2013 Muokattu ke 15.5.2013 10:17

Perussuomalaisten ryhmäkokouksen julkilausuma Kuntaliiton kuntapäivillä 15.5.2013

Perussuomalaisten kuntapäiväedustajien mielestä Suomen hallituksen esittämä kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli ns. sote-uudistus tulee nykymuodossaan keskeyttää ja palauttaa laajaan parlamentaariseen valmisteluun. Pelkkä pääministerin lupaama eduskunnalle annettava ilmoitus ei täytä aitoa parlamentaarista valmistelua. Ryhmäkokouksen mielestä uudistusten valmistelu parlamentaarisesti varmistaisi sen, että esityksellä olisi mahdollisuus toteutua seuraavalla hallituskaudella.

Lakivalmistelussa on jatkossa otettava huomioon alueelliset erot ja ominaispiirteet kuten asukastiheys sekä huoltosuhde, eikä koko valtakuntaa voida arvioida samoilla kriteereillä. Valmistelussa on jatkossa tukeuduttava selvitystyötä tehneiden ammattilaisten kannanottoihin. Kuntarakennemuutokset on tehtävä pääsääntöisesti vapaaehtoisuuden pohjalta tukemalla kuntaliitoksia tai vaihtoehtoisesti kuntien välistä yhteistyötä. Hallituksen on määriteltävä säädöstasolla turvattavien lähipalveluiden sisältö kansalaisten tasa-arvon ja perusoikeuksien turvaamiseksi. Tämän jälkeen on ratkaistava palveluiden rahoitus, jossa perussuomalaisten ryhmäkokouksen esitys olisi yksikanavainen rahoitusmalli.

Lisäksi perussuomalaisten ryhmäkokous katsoo, että mikäli hallitus yhdistää nykyiset toimivat sairaanhoitopiirit viideksi erityisvastuualueeksi, tulee hallituksen varmistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saatavuus sekä näiden ns. erva-alueiden rahoitusjärjestelyt.

Kokonaisuutena perussuomalaisten kuntapäivien ryhmäkokous katsoo, että nykyhallitus on epäonnistunut uudistuksissa useasta yrityksestään huolimatta ja viimeisinkin esitys on hyvin sekava.  Hallituksen tulisi myöntää tämä tosiasia ja sen olisi pidättäydyttävä sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka vaarantavat toimivan järjestelmän, kansalaisten terveyden ja sosiaaliturvan.