Perussuomalaiset

pe 14.2.2014

Suuren valiokunnan Perussuomalaiset: Kriisinratkaisumekanismin toteuttamiseen toimivampi ratkaisu

Suuren valiokunnan Perussuomalaiset jäsenet jättivät tämänpäiväisessä kokouksessa oman ehdotuksensa Suomen kannaksi, kun valiokunta käsitteli yhteistä kriisinratkaisumekanismia.

Perussuomalaisten mukaan Suomi ei voi hyväksyä EU-kansalaisten yhteisvastuuta toisten jäsenmaiden tai niiden pankkien veloista. Yhteisvastuullisuudeksi voidaan nähdä myös vaatimus siitä, että Suomen olisi tarvittaessa annettava omasta osuudestaan lainaa muiden pankkiunionin maiden vastaaville osuuksille.

Perussuomalaiset esittävät, että yhteinen kriisinratkaisumekanismi olisi parempi toteuttaa kansallisten kriisinratkaisumekanismien ja -rahastojen verkostona. Tällöin vältyttäisiin ulkomaisten pankkien tukemiselta, eikä Euroopan pysyvää vakausmekanismiakaan tarvitsisi hätäratkaisuna hyödyntää.

Lisätietoja:
Anne Louhelainen
puh. 09 432 3096