Perussuomalaiset

ma 24.10.2016 Muokattu ti 25.10.2016 20:11

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Turunen: Pienomistajat uhkaavat menettää jopa 700 miljoonan arvosta osakkeita

Suomessa on vielä satojen miljoonien arvosta osakekirjoja paperimuodossa. Vuonna 2006 säädettiin 10 vuoden määräajasta, jonka aikana paperiset osakekirjat tulisi siirtää arvo-osuusjärjestelmään, käytännössä sähköiseen rekisteriin. On arvioitu, että osakkeita voi olla siirtämättä vähintään 500 tai jopa 700 miljoonan arvosta.

”Kyseessä on lähinnä hyvin vanhojen ihmisten ja kuolinpesien hallussa olevista osakkeista. Osakekirjat ovat voineet kadota tai niiden olemassaolosta ei edes tiedetä. Esimerkiksi Sampo Oyj voi saada osakkeita jopa 300 miljoonan arvosta, jos osakkeita ei siirretä ajoissa arvo-osuusjärjestelmään”, toteaa talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps).

”Mielestäni valtion pitäisi puuttua asiaan. Kymmenen vuoden määräaikaa pitäisi pidentää ja pörssiyhtiöt velvoittaa tiedottamaan arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomille osakkailleen heidän omistuksistaan”, vaatii Turunen.

Tai vaihtoehtoisesti olisi muutettava osakeyhtiölain siirtymäsäännöstä niin, että ei-aktiiviset osakkeet olisi mahdollista siirtää arvopaperikeskukseen perustettavalle yhteiselle arvo-osuustilille. Osakkeiden omistajien tulisi osakkeita lunastaessaan maksaa arvopaperikeskukselle säilytyksestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kulut.

”Vaikka kymmenen vuoden siirtymäaika on ollut pitkä ja pörssiyhtiöt ovat lain voimaanastumisen jälkeen tiedottaneet osakkaitaan muutoksesta, on vain inhimillistä, että kaikkia tieto ei ole saavuttanut tai siirto on unohtunut tehdä. Kysymyksessä on niin suuri osakepotti, ettei sen voi antaa vain lipua pois omistajiltaan. Se olisi kohtuuton ratkaisu.”

Kaj Turunen jättää huomenna eduskunnalle toimenpidealoitteen arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomien pörssiyhtiöiden osakeomistusten siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Lisätietoja:
Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps)
050-512 0663