Perussuomalaiset

ke 26.2.2014

Välikysymyksen ryhmäpuheenvuoro: Hallituksen kuntapolitiikka on suuntaa vailla

Välikysymys hallituksen kuntapolitiikasta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Pirkko Mattila

Hallituksen kuntapolitiikka on suuntaa vailla

Tämä on jo viides kerta kun esitämme samasta asiasta epäluottamuslausetta hallitukselle. Onko teillä korvat täynnä Brysselin sinisimpukoita vai kuulosuojaimet päässä vai mikä on, kun ette ymmärrä, mikä kuntapolitiikassanne on pielessä? Kun hallituksella on kerrankin mahdollisuus hoitaa asia omin päin ilman Brysselin ohjausta, niin ei onnistu! Eikö teiltä kotimaan asioiden hoitaminen suju?

Nykytilanteen jatkuminen on kunnille kestämätön vaihtoehto. Oppositiopuolueet esittivät omat, toisiaan muistuttavat vaihtoehtonsa kuntauudistukseksi. Niille on yhteistä se, ettei uudistus ole pakkoliitosten tie eikä se ole sidottu sote-uudistukseen.

Pakkoliitos on eräs ongelman avainsana. Hallitus pelaa sillä pöytätennistä. Tuleeko niitä vai ei?  Yrittäkää nyt päättää, mitä mieltä olette: Virkkusen suulla on luvattu ettei tule, mutta hallituksen sisältä on kuultu sama asia toisinpäin. Kuinka näin voi olla?

Pienikin kunta voi olla tehokas

Kunnallinen itsehallinto on suomalainen menestystarina, jonka avulla on luotu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli. Emme olisi yksi maailman menestyneimpiä kansoja ilman peruskoulua, terveyskeskusta ja päivähoitoa. Lähipalvelut ovat tuottaneet kosolti hyvinvointia.

Toimiva perusterveydenhuolto säästää kalliimpia erikoissairaanhoidon kuluja. Siinä olemme hallituksen kanssa täysin samaa mieltä, kannattamamme toteutustapa vain on toinen. Olemme esittäneet lähipalvelujen turvaamista säädöksillä, joita voidaan kutsua lähipalvelulaeiksi. Katsomme, että kunta voi pienenäkin olla tehokas, kunhan se saa tukea suuremmasta yhteisöstä. Kuntayhtymät eivät ole täydellisiä, mutta ne ovat kehityskelpoisia. Koko maakunnan kokoisen sote-alueen seasta on vaikeaa löytää vahvaa peruskuntaa, mutta tällaisia sote-alueita on esitetty. Taustalla lieneekin hallituksen halu muodostaa alueita, joiden poliittiset voimasuhteet vastaisivat paremmin nykyistä hallituskoalitiota.

Vähemmän politikointia ja enemmän osaamista

Kuntien taloudenhoitoon on muita mahdollisuuksia kuin pakkoliitokset. Meillä on edelleen kriisikuntamenettely, joka on osoittautunut monessa taloutensa kanssa kamppailevassa kunnassa ratkaisuksi, kun kunta on halunnut korjata tilapäisten ongelmien vuoksi horjuvaa talouttaan. Lisäksi hallitus on kuntalain kokonaisuudistuksessa tuomassa elementtejä kuntatalouden notkojen tasaamiseen.

Perussuomalaisten mielestä myös kuntien johtoon ja hallintoon on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Vanhojen puolueiden harjoittama poliittinen virkanimityskulttuuri ei ole hyväksyttävää, vaan parhaat käytettävissä olevat voimat on otettava käyttöön. Vähemmän politikointia ja enemmän osaamista!

Hallituksen valtiontalouden hoito antaa aiheen huolestua hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Valtio työntää kunnille edelleen velvoitteita, joista niiden on nykytilanteessa mahdotonta selvitä. Kunnat ja kuntalaiset siis maksavat hallituksen talouspolitiikasta aiheutuneen laskun. Hallitus ei ole esittänyt oman uudistuksensa tueksi laskelmia, jotka osoittaisivat uudistusten tuovan säästöjä kunnille.

Hallitus on ummistanut silmänsä ja sulkenut korvansa työpaikkojen kadotessa halvempien tuotantokustannusten maihin.  Samaan aikaan on kasvatettu kallista, elinkeinotoimintaa rasittavaa byrokratiaa.

Perussuomalaiset vaativat, että tilanne on korjattava. Tarvitsemme uusia tuottavia työpaikkoja ja byrokratian karsimista. Olemme tarjonneet tähän rakennepaketissamme kattavan keinovalikoiman.

Maaseutuvaikutusten arviointi unohdettu

Perussuomalaiset esittävät syvän huolensa siitä, että kuntauudistuksesta puuttuu täysin maaseutuvaikutusten arviointi. Maaseutua ei voi tuoda, eikä uutta maata valmisteta. Miksi yritykset lähtisivät tyhjentyviin maakuntiin, jos niissä ei ole työntekijöiden tarvitsemia palveluita? Suomen maakunnista muodostuu hiljalleen raaka-ainereservaatti ulkomaisille suuryhtiöille, jotka tekevät bisneksen, mutta jättävät haitat. Valtio-omisteisten toimijoiden yhtiöittäminen myöhempää omaisuuden myyntiä varten ei ratkaise talousongelmia.

Esitän lopuksi konkreettisen ehdotuksen hallitukselle: lopettakaa puheet pakkoliitoksista ja keskitytään kuntien talouden vauhdittamiseen. Kasvuyrityksille on annettava mahdollisuuksia luoda lisää kotimaista työtä ja yrittäjyyteen on kannustettava, jotta kuntiin virtaisi uutta elämää. Tehdään kuntauudistus, mutta yhteistyössä, parlamentaarisesti.

Kannatan edustaja Kataisen esittämää epäluottamuslausetta.

Lisätietoja:
Pirkko Mattila
puh. 050 512 0176