Perussuomalaiset

ke 6.4.2016

Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

RYHMÄPUHEENVUORO | Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista. Eduskunnassa 6.4.2016, ryhmäpuhujana kansanedustaja Kimmo Kivelä (ps).

Valtion surkean taloustilanteen seurauksena hallitus joutuu tekemään sopeutuksia, jotka koskettavat miltei kaikkia kansalaisryhmiä. Monet leikkauksista ovat vaikeita ja vastenmielisiä kohdistuen ihmisiin, jotka ovat muutenkin taloudellisesti tiukoilla.

Erityisen paljon julkisuudessa on keskusteltu koulutukseen liittyvistä leikkauksista. Näitä pidetään kohtuuttomina siksi, että SDP:n johdolla ja vihreiden, vasemmistoliiton sekä RKP:n tuella, leikattiin viime hallituskaudella opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta n. 10 % resursseista. Merkittäviä lisäleikkauksia ei enää odotettu uuden hallituksen aloittaessa. Koulutusleikkaukset eivät ole hallitusohjelmaa parhaimmillaan.

Poliittiseen retoriikkaan kuuluvaa propagandapuhetta sen sijaan ovat opposition väittämät hallituksen koulutusvastaisuudesta ja sivistysyhteiskunnan alasajosta. Kehyskaudella koulutusmenoja karsitaan
n. 6 %:n luokkaa, kuten muiltakin sektoreilta. Leikkausten jälkeenkin Suomen panostus koulutukseen on hyvää OECD:n keskitasoa. Koulutusjärjestelmämme on hieno ja sitä ihaillaan maailmanlaajuisesti. Keskeisinä elementteinä koulutusjärjestelmässämme ovat tasa-arvoisuus ja maksuttomuus. Tänäkin vuonna valtio sijoittaa koulutukseen lähes 6 miljardia euroa. Valtion satsaus koulutukseen ei ole vähäinen. Maksuttoman koulutuksen lisäksi valtio tukee yksittäisten opiskelijoiden jokapäiväistä elämistä lähes miljardilla eurolla vuosittain.

Näistä tähtitieteellisestä summista huolimatta opiskelijat elävät toimeentulon äärirajoilla. Tästä johtuen yhä useampi opiskelija joutuu työskentelemään opiskelun ohessa. Työkokemuksen hankkimisessa ei sinällään ole mitään pahaa, päinvastoin. Mutta valmistumisen viivästyminen työnteon vuoksi ei vastaa asetettuja tavoitteita opintoaikojen lyhentämiseksi. Hallitus onkin viisaasti linjannut, että opintotuen kokonaismäärä nousee 1100 euroon ja että toisen sekä korkea-asteen opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin.

Kuulun siihen ikäpolveen, jonka opiskelujen rahoitus tapahtui ensisijaisesti opintolainan turvin. Mutta maailma on muuttunut. Opintolainan nostamista vältetään, joskin se on viime vuosina jonkin verran lisääntynyt.

On äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoille turvataan kohtuullinen toimeentulo myös vastaisuudessa. Ensisijaisesti yliopisto-opiskelijoita varten 1970-luvulla luotua opintotukijärjestelmää on eri hallitusten toimesta muutettu tiuhaan. Mielestäni olisi harkittava, pitäisikö opintotukijärjestelmää uudistaa laaja-alaisessa parlamentaarisessa valmistelussa. Kokonaisvaltainen opintotukijärjestelmän tarkastelu olisi tarpeen kestävän ratkaisun aikaansaamiseksi. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että sote-uudistuksen yhteydessä ei romutettaisi toimivia rakenteita kuten ylioppilaiden terveydenhoitojärjestelmää, vaan
päinvastoin, saatettaisiin myös ammattikorkeakouluissa opiskelevat sen piiriin mahdollisimman nopeasti.

Sivistyspoliittinen keskustelu on tärkeää kansakunnan tulevaisuuden kannalta. Snellmannista lähtien on korostettu pienen kansakunnan voiman nojaavan koulutukseen ja osaamiseen. Hallituksen keskeisenä tavoitteena, aivan oikein, on velkaantumisen pysäyttäminen. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että sivistys on itseisarvo, eikä sen tule olla taloudelle alisteinen. Hallitus aikookin panostaa mm. lahjakkaiden nuorten tutkijoiden aseman vahvistamiseen.

Sivistyksellä rakennetaan menestystä ja vakautta. Vapaassa ilmapiirissä tapahtuva tieteenharjoittaminen, innostava opetus ja tulevaisuuteen uskova mieliala ovat ratkaisevia kansakuntamme valoisamman tulevaisuuden kannalta. Koulutuksen järjestäjien keskuudessa elää voimakkaana, vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, eteenpäin katsova henki. Koulutuksen järjestäjät ovat valmiita uudenlaiseen yhteistyöhön, toimintojen tehostamiseen, älykkääseen erikoistumiseen ja moniin muihin uudenlaisiin työskentelytapoihin ja avauksiin. Onkin äärimmäisen tärkeää, että koulutuksen järjestäjien avauksiin suhtaudutaan hallituksen piirissä rakentavasti ja hallitus osoittaa arvostuksensa maamme upeaa koulutusjärjestelmää kohtaan.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Kimmo Kivelä
P. 050-512 0061