Perussuomalaiset

ti 14.6.2016

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä – PS:n ryhmäpuheenvuoro

Perussuomalaiset näkee maaseudun mahdollisuutena

Useissa tutkimuksissa on todettu, että suomalainen arvostaa suuresti maaseutua sekä puhdasta, kotimaista ja turvallista ruokaa. Perussuomalaiset puolustaa näitä arvoja, olimmepa sitten oppositiossa – tai nyt hallituksessa. Samaten annamme hallitukselle täyden tukemme perheviljelmiin perustuvalle monipuoliselle maataloustuotannolle ja yrittäjyydelle. Katsomme, että näillä asioilla on maassamme suuri merkitys niin työllisyyteen, ruokaturvallisuuteen kuin huoltovarmuuteemme kokonaisuudessaan.

Perussuomalaiset näkee maaseudun mahdollisuutena nyt ja tulevaisuudessa, sillä maaseudulla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tämä tulisi kaikkien osapuolten ymmärtää – ja kehittää maaseutua sekä maaseutualueita sen mukaisesti. Suomen puhdas luonto, ilma, vedet ja maaperä ovat myyntivaltteja ruuan viennissä. Terveellinen ruoka on myyntituote, josta ollaan valmiita myös maksamaan. Esimerkiksi luomu- tai superfood-tuotannolle on kasvava kysyntä maailmalla. Haluamme tukea ja helpottaa uusien kauppayhteyksien syntyä niin, että tuotanto kohtaa tarpeen entistä paremmin. Tämä edellyttää, että myös viljelijöille on tarjottava apua ja palveluja kansainvälistymiseen ja markkinointiin, kuten muillekin yrittäjille.

Perheviljelmät ja lähiruoka nostettava niille kuuluvaan arvoonsa

Perussuomalaiset näkee, että pien- ja perheviljelmän edellytykset on säilytettävä Suomessa. Taloudellisesti kannatta­va ja eteenpäin pyrkivä tila vastaa yhteiskunnan haasteisiin työllistämällä, investoimalla ja huolehti­malla hyvin eläimistä ja ympäristöstä. Hyvinvoiva maatalousyrittäjä on eläinten hyvinvoinnin turva. Maatalous­väestön tulotason on vastattava yleistä tulokehitystä. Rakennemuutos ja tehostaminen ovat vähentäneet elintarvikesektorin työpaikkoja, mutta sektorin merkitys ei ole vähentynyt, koska haluamme yhä syödä puhdasta kotimaista ruokaa. Tämän johdosta esitämme­kin, että lähiruoka nostettaisiin sille kuuluvaan arvoonsa.

Istuva hallitus on ymmärtänyt maataloussektorin tärkeyden maallemmeja se pyrkii vastaamaan viljelijöiden ongelmiin mahdollisimman kattavasti, vaikka on selvää, että hallitus ei yksin pysty oikaisemaan viljelijöiden tilannetta. Ongelma on laajempi, aina Venäjä-pakotteiden vaikutuksesta maitokiintiöiden poistumiseen EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kysymys on myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ongelmista.

Perussuomalaiset ei ole unohtanut viljelijöitä

Hallitus on esittänyt EU-komissiolle, että tuotantotuen osuus EU:n suorista tuista säilytetään ennallaan vuoteen 2020 asti. Lisäksi komissiolle on tehty useita yksinkertaistamisehdotuksia, josta esimerkkinä ns. keltainen kortti -järjestelmä, joka lieventää osin pinta-alavirheiden seuraamuksia viljelijöille. Myös valvonnoissa todettujen ongelmakohtien seuraamuksia on saatu lievennettyä, mikä antaa viljelijöille jonkin verran joustavuutta tuotantoon sidottujen tukien rahoituksen kohdentamisiin. Samaten on oltu aktiivisia sen suhteen EU:ssa, että tuottajat eivät kärsisi kohtuuttomasti täydentävien ehtojen rikkomuksista. Perussuomalaiset vaatii myös, että Maaseutuvirasto laittaa tietokoneohjelmansa kuntoon, jotta viljelijöille voidaan maksaa tuet sovittujen aikataulujen puitteissa.

Lisäksi hallitus on ajanut viljelijöiden yhteiskunnallisen aseman parantamista lanseeraamalla periaatepäätöksen hankinnoista julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluissa. Tällä on tarkoitus edistää hankintoja, joiden tuottamisessa noudatetaan lainsäädännön mukaisia hyviä kansallisia tuotantotapoja ja sitä kautta parannetaan viljelijöiden asemaa.

Samaten hallitus on tehnyt töitä ruokaviennin edistämiseksi. Yleensä ottaen maailman ruuan tuotanto on murroksessa ja esimerkiksi riisin viljely on jo nyt kärsinyt kovasti ilmastonmuutoksesta, sen sadot tulevat pienenemään ja hinta nousemaan tulevaisuudessa. Tutkijoiden mukaan Suomessa on hyvät mahdollisuudet harjoittaa maanviljelystä tulevaisuudessa, ilmasto muuttuu ja meillä on taitoa sopeutua siihen. Suomi voi olla ruuan viejä ja maatalous toimialana kasvattaa kokoansa.

Toki paljon on vielä tehtävä viljelijöiden aseman parantamiseksi. Hiljakkoin perustettiin työryhmä pohtimaan erilaisten laina- ja tukijärjestelyjen käyttämistä. On todettava, että maatalouden ahdinko on pahentunut vuosien myötä. Tähän on valitettavasti osittain syynä asenne, ettei koko Suomea tarvitse pitää asuttuna tai että Suomen ei tarvitse tuottaa itse ruokaansa, jos voimme tuottaa sitä halvemmalla muualta. Tähän asenteeseen me perussuomalaiset haluamme muutoksen, eikä se onnistu pelkillä hallituksen toimilla. Lisäksi näemme, että tuontiruoka on halpaa aina niin kauan, kunnes tuoja on saanut määräävän markkina-aseman. Ruuan tuonti voi myös monenlaisten kriisien seurauksena loppua, tuleehan tuontimme Itämeren kautta.

Perussuomalaiset arvostaa viljelijöiden työtä

Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa siitä tosiasiasta, että kaikesta esitetystä kritiikistä huolimatta hallitus on osoittanut rahaa sekä kansallisiin maa- ja puutarhatalouden tukiin että luonnonhaittakorvauksiin. Hallituksen toimesta on maksettu maatalouden kriisitukia viljelijöille. Kaiken lisäksi niin hallitus kuin myös Perussuomalaiset ovat vakuuttuneita siitä, että syysistuntokauden aikana hallitus pystyy lievittämään viljelijöiden ahdinkoa. Näillä sanoilla Perussuomalaiset antaa kaiken tukensa maamme hallitukselle ja ennen kaikkea maamme viljelijöiden arvokkaalle työlle.

Lisätietoja:

Pirkko Mattila
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Puh. 050 512 0176