Perussuomalaiset

ti 12.2.2013

Valtiopäivien avauskeskustelu: Perussuomalaiset haluavat palauttaa uskon Suomeen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

Suomen ja Euroopan talous on todella huterassa kunnossa. Tilanne on järkyttävä ja Suomi haavoittuvaisempi kuin koskaan aiemmin. Kilpailukykymme on rapistunut, eläköitymisen aikaansaama kestävyysvaje painaa raskaana niskassa, ja lisäksi kansainvälisen talouden taantuma hidastaa meidänkin talouskasvuamme. Moni suomalainen näkee odotushorisontin harmaana – kansalaisen mieli on ankea. Moni kysyy: Voiko poliitikkoon enää luottaa? Ja onneksi suomalainen on aina tiukan paikan tullen antanut sen luottamuksen äänestämällä. Valtiopäivät on avattu. Nyt meidän on aika ansaita kansalaisten luottamus.

Perussuomalaiset kiinnostavat lähellä ja kaukana. Ansioksemme on luettu, että toimme politiikan takaisin politiikkaan. Nyt haluamme palauttaa myös uskon Suomeen, suomalaisen työntekijän ja yrittäjän kykyyn menestyä sekä kotimaassa että maailmalla. Uskomme, että Suomi kestää ja pärjää.

Eurokriisi ei katoa

Eurokriisi ei tänäkään vuonna katoa mihinkään. Meidän on nyt kirkastettava tämä soppa.

Eurooppalaisuus ei voi tarkoittaa sitä, että meidän on osallistuttava jokaiseen EU:n lypsy-yritykseen hievahtamatta. Kevään kuluessa euroalueen on ratkaistava, pelastammeko Kyproksen pankit. Euroopan parhaana veroparatiisina itseään markkinoiva Kypros kinuaa bruttokansantuotteensa kokoista apupakettia. Perussuomalaisten linja on selvä: Suomen kansaa ei voi pakottaa veroparatiisien paijaamiseen. Pian nähdään, löytyykö linjallemme kannattajia.

EU:n budjettineuvotteluissa hallitus syväjäädytti Suomen EU-maksut pysyvästi korkealle tasolle, maksuhelpotusta hakematta. Samalla se sulatti harvaan asuttujen alueiden tuet. Parempi olisi ollut valita Soinin-Cameronin-linja.

Omaishoidon tuen maksaminen siirrettävä vihdoin Kelalle

Perussuomalaiset on uudistuspuolue. Nyt tartumme omalla otteellamme omaishoitoon. Omaishoito on inhimillisyyttä jaloimmassa muodossaan. Sille on nopeasti ikääntyvässä Suomessa kova ja kirjaimellisesti kipeä tarve. Heti vaikuttava ja hyvä keino tähän on omaishoitoon kannustaminen ja sen mittaamattoman tärkeyden tunnustaminen.

Omaishoitaja on yhteiskunnallisesti merkittävä hyväntekijä. Omaishoito on lämpöisin tapa pitää huolta apua tarvitsevasta lähimmäisestä. Tällä hetkellä omaishoidon tukiin ei ole riittävästi rahaa, joten niitä jätetään myöntämättä. Omaisista huolehtiminen on jokaisessa kunnassa yhtä arvokasta. Siksi ehdotamme, että omaishoidon tuen maksamisen siirretään Kelan vastuulle. Näin edistetään paitsi tasa-arvoa, myös parannetaan omaishoitajan asemaa. Läheisen hoito ja hoiva; se on ainutkertainen asia.

Rakenteellisia muutoksia ja lisää työtä

Suomi tarvitsee rakenteellisia muutoksia. Me emme ole vain suhdannekuopassa vaan ongelmat piilevät taloutemme rakenteissa. Suomen bruttokansantuote ei ole vieläkään noussut vuoden 2008 tasolle, mutta taloutemme toimii tutkimusten mukaan jo lähellä normaalitasoaan. Ilman rakenteellisia uudistuksia taloutemme ei kasva lähellekään viime vuosikymmenen vauhtia. Odottava katse kääntyy hallitukseen. Kykeneekö se siihen? Me epäilemme. Kuntauudistus on sekaisin, samoin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Onko puoliväliriihi mitään muuta kuin lässähtänyt leikkauslista ja kasa veronkorotuksia?

Suomi tarvitsee myös lisää työtä. Meidän on lisättävä työn määrää, nostettava työvoiman osallistumisastetta ja kasvatettava työn tuottavuutta. Meidän tulee rakentaa yhteiskuntatakuu myös yli 55-vuotiaille, sillä tarvitsemme kokeneetkin käsiparit töihin. Muihin pohjoismaihin verrattuna meidän heikkoutemme on siinä, että me emme arvosta riittävästi vanhempia työntekijöitä. Vaikeina aikoina jokaista tarvitaan. Haasteet ovat suuria ja ne voitetaan yhdessä. Perussuomalaiset esittelivät viime syksyn varjobudjetissaan vaihtoehdon, joka on isänmaallinen, oikeudenmukainen ja työllisyyttä sekä talouskasvua tukeva. Siitä on hyvä lähteä näille valtiopäiville.

Näkemystä, uskoa, rohkeita rakenteellisia uudistuksia ja tarkkaa kansalaisen kuuntelemista. Heikoimmista huolehtimista. Tätä se on kaikessa yksinkertaisuudessaan, meidän tulevaisuutemme työ.

Lisätietoja:

Timo Soini, puh. 050-5113027