Perussuomalaiset

ke 26.2.2020 Muokattu ke 26.2.2020 20:04

Julkilausuma: Tuulivoimalahankkeiden negatiiviset terveysvaikutukset selvitettävä

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten piirin julkilausuma 22.2.2020

Julkaisuvapaa

Tuulivoimalahankkeiden negatiiviset terveysvaikutukset selvitettävä

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset linjaa, että tuulivoimalahankkeet Suomessa on keskeytettävä, kunnes täysin puolueeton terveysvaikutustutkimus määrittelee, minkä etäisyyden sisään ihmisasutuksista ja eläinsuojista tuulivoimaloita voidaan sijoittaa, niiden vaikuttamatta haitallisesti elinympäristöömme. Lisäksi edellytämme, ettei minkäänlaisia tuotantotukia kohdisteta jo itsestään kannattaville tuulivoimaloille, koska tällöin on kyseessä vain suora tulonsiirto veronmaksajilta osakkeenomistajille.

Tuulivoimasta keskusteltaessa on tärkeää miettiä, millainen totuus siihen liittyy – poliittinen vai objektiivinen?

Tutkimustuloksista kiistatonta on, että ensimmäinen ruumiinavaus vibroakustisesta oireyhtymästä kärsineelle ihmiselle suoritettiin jo vuonna 1987. Tällöin tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että sydänpussien ja valtimoiden paksuuntumat ovat infraäänille alistuneilla henkilöillä huomattavasti suurempia kuin altistamattomilla.

Infraäänen terveysvaikutuksista tarvitaan luotettavia lisätutkimuksia erityisesti Suomessa, sillä esimerkiksi jo tällä hetkellä maassamme noin miljoona ihmistä asuu tuulivoimaloiden negatiivisten infraäänivaikutusten sisäpuolella.

Vaikutusalueilla asuvien ihmisten ja eläinten sairastumista sekä altistumista on aktiivisesti seurattava ja tutkittava, koska muuten infraäänestä sairastuneiden hoito voi tulevaisuudessa olla niin itse sairastuneelle, kuin myös suomalaiselle terveydenhuollolle ”kylmää kyytiä”.

Pohjois-Pohjanmaalle suunnitteilla Suomen suurimmat ja korkeimmat tuulivoimapuistot

Pohjois-Pohjanmaalle on tällä hetkellä suunnitteilla sijoittaa peräti 1200 uutta tuulimyllyä, jotka olisivat korkeudeltaan Suomen korkeimpia.

Eri asteisesti vireillä olevia tuulipuistohankkeita on pelkästään Pohjois-Pohjanmaan alueella valtava määrä, noin 70 kappaletta ja siksi koko maakunta on uusien tuulivoimalahankkeiden määrässä mitattuna, erityisen kuormittuvassa asemassa.

Kaikista vuonna 2018 asennetusta tuulivoimaloista peräti 42 prosenttia asennettiin Pohjois-Pohjanmaalle, kun samaan aikaan koko Suomessa oli toiminnassa kaikkiaan 700 tuulivoimalaa.

Kunnat vastaavat alueidensa kaavoituksesta ja osa kunnista ns. kriisikunnista saattaa tällä hetkellä suunnitella tarttuvansa saksalaisten tuulivoimafirmojen ojentamaan oljenkorteen, luottaen niiden tarjoamaan taloudelliseen apuun samaan aikaan kun tuulivoiman kotimaassa Saksassa ovat tuulivoimasta aiheutuneet terveyshaitat- ja ongelmat tunnustettu.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset painottavat, että ”lottovoittoa” tavoittelevien tappiokuntien kannattaa olla varovaisia tuulivoimasopimusten kanssa ja helpon talousparannuksen tavoittelun sijaan jäädyttää tuulivoimaloiden kaava- ja rakentamispäätökset siihen saakka, kunnes puolueettomat terveystutkimukset on tehty.

Erityisen tärkeää on maanomistajien sopimustilanteessa huomioida tuulivoimaloiden purkamiskustannukset, jotka ovat aivan oma lukunsa. Maanomistaja menettää tuulivoimalasopimuksen myötä oikeudet maahan mutta tuulivoimaloiden huikeista purkamiskustannuksista, maanomistaja saattaa joutua vastaamaan.

Purkamiskustannukset ovat erittäin korkeat, jopa 300 000 – 600 000 euroa per tuulimylly, sillä tuulivoimaloiden lapoja ei esimerkiksi voi kierrättää, koska ne ovat ongelmajätettä. Tämän vuoksi maanomistajien on tärkeää selvittää ennen mahdollisten sopimusten allekirjoittamista, kuka viimekädessä vastaa tuulimyllyjen purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Varovaisuusperiaate käyttöön tuulivoimayhtiöiden propagandasta huolimatta

Ruotsalaisprofessorit ovat ottaneet tieteellisen tutkimuksen kautta kantaa muun muassa tuulivoimaloiden aiheuttamaan stressivaikutukseen. Voimaloiden meluhaitat ovat professoreiden mukaan niin merkittäviä, ettei tuulivoimarakentamista saa Ruotsissa laajentaa vaan valtion on otettava käyttöön EU-oikeuden varovaisuusperiaate eli ennalta varautumisen periaate.

Periaate tarkoittaa, että tiettyihin ympäristöä tai kuluttajia suojeleviin toimenpiteisiin ryhtymistä ei saa estää täyden tieteellisen varmuuden puuttuminen toimenpiteen seurauksista. Varovaisuusperiaate kuuluu kansainvälisen ympäristöoikeuden periaatteisiin ja on lähtöisin Saksasta. Periaate on hyvin tärkeä jokaiselle tuulivoiman meluhaittojen sisäalueella asuvalle, sillä esimerkiksi kiinteistöjen arvon romahdus voi tuulivoiman negatiivisella vaikutusalueella asuvalle perheille olla taloudellinen katastrofi. Terveyshaittojen vuoksi perheet eivät voi asua meluhaitta-alueella mutta eivät myöskään saa myytyä kotejaan tuulivoimaloiden haittavaikutusten vuoksi.

Tuulivoimaloiden aiheuttama ja korvakuulolla kuultava meluhaitta ulottuu pääosin noin 5-6 kilometrin päähän. Hiljaisinta on aivan tuulivoimalan alla, kun taas infraäänen aiheuttamat meluhaitat ulottuvat jopa noin 20 kilometrin säteelle voimalasta. Matalan infraäänen lisäksi voimaloista kulkeutuu ympäristöön lisäksi myös maatärinää, joka kantautuu jopa 15 kilometrin päähän.

Saksassa tutkijalääkärit ovat nostaneet esille tuulivoimaloiden aiheuttamat negatiiviset terveysvaikutukset yhteiskunnalle sekä korostaneet, kuinka maatärinä voi olla jopa infraääntä haitallisempaa ihmisten ja eläinten terveydelle. Ihmetystä herättääkin miksi Suomessa eri tahot yrittävät kiistää nämä kansainväliset tutkimukset ja kenen puolesta?

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset toteavat, että kansanväliset tutkimukset ovat todistaneet aukottomasti infraäänisaasteen selvän syy-yhteyden ihmisten ja eläinten sairastumiseen ja, että laajoilla tutkimuksilla on todennettu lisäksi, kuinka ihminen reagoi haitallisesti tiedostamatta myös kuulumattomaan infraäänen tasoon sekä maatärinään.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat terveyshaitat voimaloiden vaikutusalueilla ovat kiistattomat ja siksi suomalaisen yhteiskunnan on käytettävä kaikki tutkimus- ja seurantakeinot tuulivoimala-alueilla asuvien ihmisten terveydentilan turvaamiseksi, sillä se on kaikkien osallisten etu ja tämä työ on parasta tehdä nyt.

Lisätietoja:
Anu Elovaara
Pohjois-Pohjanmaan piiri, 3. varapuheenjohtaja
Nivalan PS, varavaltuutettu
0469463127
anu@nulldigidarling.biz