Perussuomalaiset

PÄÄOSASSA: SUOMI
KAMPANJOINTI TÄYDESSÄ VAUHDISSA
VAALIOHJELMAN JULKISTUS FINLANDIA-TALOLLA
EUROVAALIEHDOKKAAT KIRJAN TALOLLA

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia asioita »
Huhtikuu 10, 2014 | Politiikka

Hallitus on epäonnistunut perhepolitiikassaan

Välikysymys hallituksen perhepolitiikasta ja lapsilisien leikkaamisesta Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Maria Lohela Hallituksen perhepolitiikkaan tarvitaan lisää järkeä, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä. Arvoisa hallitus, olette päättäneet puolittaa kotihoidontuen vanhempien kesken, jäädytitte lapsilisien indeksitarkastukset, ja nyt aiotte leikata lapsilisiä. Kuntien valtionosuuksia leikkaamalla olette niin ikään vaikuttaneet perheiden hyvinvointiin, kun palveluja on jouduttu niiden seurauksena karsimaan. Tällaisilla päätöksillä ei yhteiskunta pitemmän päälle jää plussan puolelle. Suomalainen veronmaksaja maksaa Samaan aikaan kun kovia leikkauspäätöksiä perustellaan oman maan kansalaisille niiden välttämättömyydellä, virtaa Suomesta eri muodoissa sosiaaliturvaa ulkomaille. Pohjoismainen asumisperusteinen sosiaaliturvamme on eurooppalaisittain harvinaisuus, joka uhkaa jäädä jalkoihin EU-maiden käytäntöjä harmonisoitaessa. Iltalehti kertoi hiljattain Suomessa työskentelevästä puolalaisesta sähkömiehestä, jonka Puolassa asuva perhe saa Suomesta lapsilisiä reilut 700 euroa kuukaudessa. Miehen mukaan hänen tuloillaan ei Puolassa saisi lapsilisää ollenkaan, joten EU:n lainsäädännön luoma tilanne on hänen kannaltaan varsin edullinen, mutta meidän rapistuvan hyvinvointivaltiomme kannalta se ei sitä todellakaan ole. Suomalainen veronmaksaja maksaa. Kyse ei ole yksittäistapauksista eikä pikkusummista: Kelan tilastojen mukaan Suomesta maksettiin vuonna 2013 ulkomailla oleville ulkomaalaisille lapsille lapsilisiä ja kotihoidon tukea yhteensä yli kolme miljoonaa euroa. Lisäksi etuuksia luonnollisesti maksetaan myös ulkomaalaisten perheiden täällä asuville lapsille. Vuonna 2013 näiden etuuksien suuruus oli lähes 80 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset vastustivat yhdistelmälupadirektiiviä Perussuomalaiset ovat vastustaneet yhdistelmälupadirektiiviä, jolla avataan suomalainen sosiaaliturva koskemaan myös maassamme työskentelevien, kolmansista maista tulevien ulkomaalaisten perheitä. Me tiesimme, että koska sosiaaliturvamme on jo muutenkin vaikeuksissa, meidän tulisi kynsin ja hampain pitää kiinni siitä, että sen perusrakenne säilytetään ennallaan. Näin ei kuitenkaan eduskunnan enemmistö halunnut. Nyt olemme tilanteessa, jossa sosiaaliturvaamme jaetaan kasvavassa määrin muiden maiden kansalaisille. Me maksamme ja leivomme tämän kakun verovaroin, minkä jälkeen sitä jaetaan muille. Onko tämä oikein ja kohtuullista? Perussuomalaiset eivät hyväksy tällaista kehitystä. Vastustamme voimakkaasti sitä, että EU on sisämarkkinoiden varjolla ulottanut lonkeronsa sosiaaliturvaamme, jonka piti olla kansallisen toimivallan piirissä. Pienipalkkaisissa perheissä jokainen euro on tarpeen Suomalaisen pienipalkkaisen lapsiperheen kukkarossa hallituksen ajama lapsilisien leikkaus tuntuu. Omien kansalaistemme näkökulmasta on vaikea hyväksyä sitä, että yhteisistä verorahoista maksettavia etuja ei enää pystytä pitämään ennallaan, mutta silti eduista nauttivien joukkoa laajennetaan. Itä-Euroopasta tulevan kausityöntekijän näkökulmasta lapsilisämme on epäilemättä leikkauksen jälkeenkin varsin kelvollinen, mutta Suomi on kallis maa, ja etenkin pienipalkkaisissa perheissämme jokainen euro tarvitaan elämisten kustannuksiin, jotka nousevat jatkuvasti. Lapsilisien taso on jo ennen leikkausta jäänyt pahasti jälkeen ansiotason ja elinkustannusten kehityksestä, mistä kiitos kuuluu useammalle hallitukselle. Lapsilisien leikkaamiselle olisi ollut vaihtoehtoja Taloustilanne on vaikea, mutta lapsilisien leikkaamiselle olisi ollut vaihtoehtoja. Perussuomalaiset ovat yrittäneet tarjota hallitukselle ideoita: olemme esimerkiksi esittäneet entistä suurempia leikkauksia kehitysapuun sekä tehottomista yritystuista luopumista. Nämä ehdotukset eivät kuitenkaan ole kelvanneet hallitukselle. Tästä näkee, millaiselle arvopohjalle hallituksen politiikka rakentuu. Hallitus on epäonnistunut perhepolitiikassaan. Lapsiperheiden hyvinvointia ei ole onnistuttu parantamaan eikä eriarvoisuutta vähentämään, ja tulevaisuus näyttää entistä synkemmältä nyt, kun lapsilisiin kajoamalla nakerretaan yhtä sosiaaliturvajärjestelmämme peruspilareista. Perussuomalaiset ovat syvästi huolissaan suomalaisten perheiden hyvinvoinnista. Lisätietoja: Maria Lohela puh. 050 512 0789 ...

Lue lisää »

hanna_jari
Huhtikuu 10, 2014 | Politiikka

Välikysymys hallituksen perhepolitiikasta ja lapsilisien leikkaamisesta

Välikysymyksen ensimmäisen allekirjoittajan kansanedustaja Hanna Mäntylän puheenvuoro: Vaikeinakin aikoina tulisi tehdä inhimillistä politiikkaa Suomen taloudellinen tilanne on hyvin huolestuttava. Perussuomalaiset tietävät ja hyväksyvät sen, että sopeutustoimia on tehtävä. On kuitenkin kestämätöntä, että maksumiehiksi ollaan jälleen kerran laittamassa kaikista heikoimmassa asemassa olevat kansalaisemme. Lapsilisien leikkaaminen on hallitukselta selkeä arvovalinta, jota emme voi hyväksyä. Tällaiset lyhytnäköiset, epäinhimilliset päätökset murtavat hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteita. Hallituksen politiikasta puuttuu kokonaiskuva ja päätöksiä tehdään ilman kunnollista arviota niiden vaikutuksista esimerkiksi lapsiin. Tällainen pirstaleinen perhepolitiikka ei tue lapsiperheiden hyvinvointia. On tutkittu, että eräs merkittävä tekijä suomalaisten veronmaksuhalukkuudelle on tunne oikeudenmukaisuudesta. Hallituksen politiikka syö tätä tunnetta. Hyvä hallitus, teidän toimienne takia perheet elävät nyt synkkiä aikoja. Luottamus yhteiskuntaan ja sen perusrakenteisiin horjuu yhä useammalla. Hallitusohjelman kauniit lupaukset Hallitusohjelmassa on luvattu hienoja asioita, kuten seuraavaa: julkisten palveluiden merkitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaajana painotetaan, kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja vahvistetaan, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. Kuitenkin tällä hallituskaudella kunnilta on viety mahdollisuudet näiden hallitusohjelmaan tehtyjen kirjausten toteuttamiseksi. Kuntien valtionosuuksia on leikattu 1,3 miljardilla eurolla. Tämä on väistämättä heikentänyt mahdollisuuksia järjestää palveluja. Hallitusohjelman sanat ja teot eivät kohtaa millään tasolla. Nyt on hehkutettu sosiaalihuoltolain uudistusta, joka turvaisi perheille esimerkiksi kodinhoitoapua ilman, että perheen tulisi olla lastensuojelun asiakas. Kuinka ihmeessä tämä hieno tavoite aiotaan toteuttaa, kun kotihoidosta kävelee pois hoitajia alati kiihtyvällä tahdilla? Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa jo nyt kotipalveluiden antamisen niitä tarvitseville perheille, mutta kunnissa ei ole resursseja niitä antaa. Tämä taas johtaa liian usein lastensuojelun asiakkuuteen, ja niihin raskaisiin toimenpiteisiin. Mitä tällaisella näennäislainsäädännöllä tosiasiassa parannetaan kun samalla kuntien mahdollisuuksia toteuttaa lakeja tietoisesti heikennetään? Totuus hallituksen perhepolitiikasta Hallituksen mukaan perhepolitiikan kolme ydintä ovat palvelut, tulonsiirrot sekä perheen ja työn yhteensovittaminen. Perhepolitiikalla lapsille luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan. Perheiden palveluja ja etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet. Kauniita sanoja, mutta mikä on totuus? Vuonna 2011 lapsilisä ja kotihoidon tuki sidottiin kansaneläkeindeksiin, mutta tasokorotukset jätettiin tekemättä. Epäsuhta lapsiperheiden tuen tason ja elinkustannusten nousun väliltä ei siis poistunut. Nykyhallitus päätti kuitenkin ensi töikseen jäädyttää jo valmiiksi kuoppaan jääneiden lapsilisien indeksikorotukset. Tämän jälkeen puututtiin törkeällä tavalla perheiden itsemääräämisoikeuteen kotihoidontukipäätöksellä, jonka tavoitteena oli ainoastaan saada lapset mahdollisimman pieninä päivähoitoon ja äidit työelämään. Päätöksellä ei ollut mitään tekemistä tasa-arvon edistämisen kanssa, vaikka näin yritettiin väittää – kyseessä oli kylmä säästötoimi elämänsä alussa olevien ihmistaimien kustannuksella. Ja nyt sitten uusimpana keksintönänne on leikata lapsilisiä. Tämä on vihoviimeinen toimi, johon olisi nyt tullut ryhtyä: sillä on ainoastaan negatiivisia vaikutuksia niin yksilöiden kuin kansantaloudenkin kannalta. Hyvä hallitus, edellä mainittujen aikaansaannosten perusteella ei ole liioittelua todeta, että teidän perhepolitiikastanne puuttuu sekä sydän että järki. Kaikki eivät saa tasavertaisia mahdollisuuksia Hallitusohjelmassa todetaan myös seuraavaa: ”Sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys ja syrjäytyminen on katkaistava. Jokainen ansaitsee reilun alun ja aidot tasaveroiset mahdollisuudet elämälleen.” Nyt täytyy kysyä, mitä reiluus ja tasavertaiset mahdollisuudet teille hallituksessa oikein mahtavat tarkoittaa? Lapsiperheköyhyys ja sen suorat ja välilliset vaikutukset näkyvät ja kuuluvat. Jokainen ei todellakaan saa reilua ja aidosti tasavertaista alkua elämälleen. Silloin kun itse on etuoikeutettu, on vaikea ymmärtää päätöstensä seurauksia niille, jotka ovat saaneet elämässään... ...

Lue lisää »

Osallistu toimintaan

Perussuomalaiset Flickrissä

Lisää kuvia »
Lehterikuva
IMG_1867
IMG_1806
Jari_Ronkainen_023

Muualla verkossa