Perussuomalaiset

to 24.6.2021 Muokattu ma 23.8.2021 09:02

Tutustu tästä sääntömuutosesitykseen

Sääntöuudistus

Perussuomalaisten voimassa olevat säännöt ovat vuodelta 2009. Näin ollen on katsottu tarpeelliseksi tarkastella sitä, onko sääntöjä joiltain osin aiheellista päivittää. Jäseniltä pyydettiin uudistusta varten loppuvuoden 2020 aikana näkemyksiä sääntöjen muutostarpeista. Palautteet on käyty läpi sääntöuudistuksen valmistelun pohjaksi ja sääntömuutoksesta on käyty keskustelua puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

Puolueen sääntöihin ei esitetä suuria rakenteellisia muutoksia. Vallitseva suora jäsenyys puolueeseen ja puoluejohdon valitseminen suoralla vaalilla puoluekokouksessa on tarkoituksenmukaista suoran jäsendemokratian toteutumisen kannalta. Puoluehallituksen valinta puoluevaltuuston toimesta turvaa taas alueellisen edustavuuden puolueen johdossa.

Tiettyjä muutostarpeita on kuitenkin noussut ilmi, joita esitetään puoluekokoukselle annettavassa sääntömuutosesityksessä. Muutosesitys on julkaistu nyt nähtäville, jotta jäsenistö ehtii tutustua siihen hyvissä ajoin ennen kokousta.

Tutustu sääntömuutosesitykseen tästä linkistä >>

Simo Grönroos
Puoluesihteeri