Perussuomalaiset

ke 18.2.2015

Historiallisen suuret leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta heikentävät Suomen menestymismahdollisuuksia

 

Tiedotusvälineille 18.2.2015

Välikysymys tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuudesta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Ritva Elomaa

Aloitetaan rahasta. Kataisen hallitusohjelmassa todetaan: ”Osaavat ja hyvinvoivat ihmiset ovat Suomen keskeisin taloudellinen menestystekijä.” Stubbin hallitusohjelmassa todetaan: ”Osaaminen on keskeinen osa uuden kasvun ja työllisyyden edellytysten vahvistamista.” Molemmissa hallitusohjelmissa on tiedostettu osaamisen suuri merkitys kansantaloutemme kannalta. Tästä huolimatta Kataisen ja Stubbin hallituskautta leimaavat historiallisen suuret leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta. Niin suuret, ettei vastaavia leikkauksia ole tehty yhdenkään muun hallituksen toimesta.
Kansallisen osaamisperustan vahvistaminen -hankkeen loppuraportista käy ilmi, että suomalaisen yhteiskunnan koulutukseen liittyvät vahvuudet ja etulyöntiasema ovat oleellisesti heikentyneet. Samoin on käynyt koulutuksen tasa-arvon. Kansalaisten osaamisen taso on laskenut ja jopa jäänyt jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Nämä tiedot eivät mairittele, saati naurata. Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja taitotason lasku olisivat edellyttäneet teiltä, arvoisa hallitus, panostusta koulutukseen. Teitte kuitenkin omat ratkaisunne. Leikkasitte koulutuksesta ja siten heikensitte maamme menestymismahdollisuuksia entisestään.

Sanotaan yhtä ja tehdään toista

Hallitus väittää, että lukioita ja ammattikouluja ei lopeteta. Totta onkin, että hallitus ei kouluille laita lappua luukulle, mutta kertomatta on jäänyt, että opetuksen järjestämislupia vähentämällä avautuu mahdollisuus koulujen sulkemiseen. Likainen työ toteutetaan kulisseissa. Samaa taktiikkaa käytettiin päivystävien sairaaloiden suhteen. Ministeri hoki, että synnytyssairaaloita ei lakkauteta, mutta päivystyksen järjestämiskriteereitä muutettiin siten, että kaikilla sairaaloilla ei ollut edellytyksiä jatkaa. Nyt väitetään, että kouluja ei lakkauteta, mutta samaan aikaan aiotaan tiukentaa kriteereitä, joilla järjestämisluvan saa. Kuinka moni uskoo, että tämä ei johda koulujen lakkauttamiseen? Yleinen mielipide ja todellinen pelko on, että niin käy.
Perussuomalaiset ihmettelevät Kataisen ja Stubbin hallitusten tapaa johtaa maata. Sanotaan yhtä ja tehdään toista. Väitetään, että koulutus on tärkeää, mutta samaan aikaan ajetaan sitä surutta alas. Väitetään, että kouluja ei lakkauteta, mutta samaan aikaan sitä valmistellaan kulisseissa. Sanat ja teot eivät kohtaa. Perussuomalaiset eivät ole huolissaan ainoastaan koulutuksen laadusta, vaan ihmisten mahdollisuuksista elää kotiseuduillaan. Jos paikkakunnilta viedään koulut, käy asuminen hankalaksi. Huolestuttavaa on myös se, että monet oppilaat ja opettajat joutuvat terveytensä uhalla työskentelemään homekouluissa. Lisäksi monet opetusryhmät ovat yhä liian suuria. Työn sarkaa riittää, eikä tilanne leikkaamalla parane.

Kenen etua hallitus ajaa?

Aloitimme rahasta ja lopetamme rahaan. Hallituksen tärkein tehtävä on päättää yhteisten rahojemme käytöstä. Kataisen ja Stubbin hallitukset ovat olleet valmiita avokätisesti jakamaan rahaa maamme rajojen ulkopuolelle, mutta oman maamme menestyksen ja asukkaittemme hyvinvoinnin kannalta olennaiseen asiaan, koulutukseen, ei ole oltu valmiita satsaamaan. Emme tiedä, kenen etuja tämä hallitus ajaa, mutta hallituksen toimista päätellen se ei ainakaan ole suomalaisten etu.
Siksi kannatan edustaja Puumalan tekemää epäluottamuslause-ehdotusta.

Lisätietoja:
Ritva Elomaa
Puh. 050 512 0806