Perussuomalaiset

pe 22.9.2023

Keski-Uudenmaan PS-aluevaltuustoryhmän kannanotto: terveyspalveluihin kohdistuvat leikkaukset ja palvelupisteiden karsiminen

Keski-Uudenmaan Perussuomalaisen aluevaltuustoryhmän kannanotto mahdollisiin alueen kansalaisten terveyspalveluihin kohdistuviin leikkauksiin ja palvelupisteiden karsimiseen syksyllä 2023

Arvoisat Keski-Uudenmaan asukkaat, Keusoten aluevaltuuston muiden puolueiden ja ryhmien edustajat,

Edellinen hallitus aikoinaan aliresursoi sote-alueille annettavan rahoituksen. Se ei huolehtinut vuoden 2023 kevään jälkeisestä tilanteesta. Samalla se yliresurssoi sen hallintoon tarvittavan henkilöstön, tarpeen ja palkkauksen. Tämä on johtanut byrokratian kasvuun ja ylisuuriin palkkoihin, jotka eivät vastaan Keusoten kantokykyä.

Tehty traaginen virhe on heijastunut myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilanteeseen ja johtanut puutteelliseen rahoitukseen ja johtanut siihen, että nyt ehdotetaan palvelupisteiden poistamista, leikkauksia ja palveluiden leikkaamista.

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä ei halua supistaa kansalaisille tulevista palveluista. Olemme olleet ehdottomasti tätä vastaan ja jo esimerkiksi marraskuussa 2022 äänestimme sitä vastaan. Lähipalvelut ja niiden säilyttäminen olivat meidän pääteemamme vaaleissa. Samoin olemme kyseenalaistaneet ns. ryhmärahojen merkityksen tässä taloudellisessa tilanteessa. Onko tosiaan niin, että soten eräänä tarkoituksena on kanavoida rahaa poliittisille puolueille? Tätä asiaa kannattaa miettiä näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Haastamme muut mukaan ”ihminen ensin” politiikkaan alueellamme

Perussuomalaiset ehdottaa ”ihminen ensin” poliittista linjaa Keusotessa suoran leikkaamisen sijasta. Se tarkoittaa sitä, että mikäli leikkauksiin joudutaan turvautumaan, on ehdottomasti priorisoitava ihminen ja ihmisten palvelut. Niitä ei saa karsia.

Tätä varten ehdotamme seuraavia käytännöllisiä toimenpiteitä:

 1. Leikkausten, palveluiden ja toimitilojen karsimisen perusteellinen vaikutusarvio. On tutkittava keneen se iskee, kuka joutuu kärsimään, voidaanko esimerkiksi ns. liikkuvalla palveluautolla, jossa on lääkäri ja sairaanhoitaja auttaa syrjäseutujen selviämistä Keski-Uudenmaan alueella? Liikkuvaa ja fyysistä palvelua ei voi korvata digitalisaatiolla. Ihminen tulee ensin. Tässä on otettava myös huomioon se, että lopettamiset ja karsimiset asettavat eri kunnat/alueen eri kolkat eriarvoiseen asemaan. Uhkana on että palveluiden karsimisen myötä muuttoliikenne kärsii ko paikoista ja vaikuttaa näinollen suoraan kunnan/alueen talouteen ja elinvoimaisuuteen. Tätähän on tuotu myös kuntien lausunnoissa esille.
 2. Moraalinen linja ts. kuljemme kansalaisten kanssa yhdessä. Perussuomalaiset haluavat ennen kaikkea haastaa muut poliittiset ryhmät pohtimaan ns. ryhmärahan fuktiota. Me olemme täällä ihmisiä varten.
 3. Raskaan hallinnon ja organisaationrakenteen keventäminen. Kriittisen vaikutusarvion jälkeen on mahdollista esittää turhien lautakuntien poistamista ja luottamushenkilöorganisaatioiden sopeuttamista.
 4. Hallinnon kriittinen tarkastelu tulevaa saneeraamista varten. Ehdotamme hallinnosta 20% säästämistä. Tätä varten on tehtävä vaikutusarvio missä hallintoa pitää arvioida tulos-tuotos periaatteella ja turhat virkamiesten vakanssit lopettaa. Kyseessä on yt-tilanne, jossa rahoitus on loppumassa ja kaikki keinot on otettava käyttöön. Tavoitteena pitää olla 20% säästö hallinnossa – mikäli esimerkiksi leikattava summa on 20 miljoonaa euroa.
 5. Peruspalveluiden tehostaminen. Toimivat peruspalvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. Tällä hetkellä esim. Erikoissairaanhoidosta joudutaan jonottamaan useita päiviä esim. Jatkohoitoon terveyskeskukseen. Kaikki nämä päivät valuvat HUS:lle.
 6. Vanhojen toimitilojen funktionaalisuuden uudelleenarviointi – rakentaminen on tällä hetkellä haastavampaa ja käyttökustannukset kasvavat.Yhteisessä vaikeassa tilanteessa meidän on löydettävä kipeitäkin tapoja tasapainottaa sotea. On kuitenkin aina priorisoitava ihminen.

   

  Perussuomalaisten Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä

  Lisätietoja julkilausumasta antaa aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Mari Valve, puh. 040 732 4324