Perussuomalaiset

ke 4.3.2015 Muokattu ti 24.3.2015 10:21

Kielipoliittinen ohjelma julkaistu

Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma on julkaistu.

Perussuomalaiset edellyttävät, että suomen kieltä tuetaan ja vaalitaan suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia yhdistävänä kielenä. Suomalaisten kielitaitoa on vahvistettava ja suomen kielen suojelemiseksi ja kehittämiseksi on säädettävä laki. Perussuomalaiset vaativat järkeä kielipolitiikkaan. Kielipolitiikasta aiheutuvat kustannukset pitää myös selvittää. Kunnille on annettava päätösvalta ja kustannusvastuu kaksikielisyydestä. Kansalaisten mielipide ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on huomioitava kielilainsäädäntöä uudistettaessa.

Kielipoliittinen ohjelma ladattavissa Ohjelmat-sivulta >