Perussuomalaiset

pe 27.2.2015 Muokattu pe 27.2.2015 12:03

Lakivaliokunnan perussuomalaiset: Vakuutusoikeuslakia ollaan muuttamassa väärään suuntaan

Tiedote 27.2.2015

Eduskunnan lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Arja Juvonen ja Kaj Turunen ovat jättäneet valiokunnassa vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen vakuutusoikeuslain muuttamisesta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoa kevennetään, ja että lainkäyttöasioissa ei päätöstä kaikissa tapauksissa tehtäisi muodollisessa istunnossa. Lakihankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat oikeusturvan takaaminen, prosessin avoimuuden lisääminen ja viivytyksettömän käsittelyn turvaaminen.

Juvonen ja Turunen näkevät esityksessä useita ongelmia. Erityisen kriittisesti he suhtautuvat ehdotuksiin ratkaisukokoonpanon supistamisesta.

– Kun lakiesityksen tarkoitus olisi lisätä kansalaisten luottamusta siihen, että vakuutusoikeusasiat saavat asiallisen ja hyvän käsittelyn, tällä lakimuutoksella onkin juuri päinvastainen vaikutus. Kun asioista päätetään pienemmällä kokoonpanolla, on vaarana oikeusturvan heikentyminen ja se, että virheellisten tulkintojen mahdollisuus kasvaa, Juvonen toteaa.

Perussuomalaisten mielestä olisi ollut myös ensiarvoisen tärkeää, että asiakasta hoitavien lääkäreiden lausuntojen merkitystä olisi korostettu hallituksen esityksessä.

– Hoitavien lääkäreiden lausunnoille on annettava painoarvoa. Heidän intressissään on huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla potilaansa terveydestä ja hyvinvoinnista, Juvonen korostaa.

Juvonen ja Turunen pitävät ongelmallisena myös aikomusta luopua osittain suullisista istunnoista. He katsovat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulun vaarantuvan. Muutoksella olisi kielteinen vaikutus myös tuomioistuimiin kohdistuvaan luottamukseen.

– Vakuutusoikeuslakia ollaan nyt muuttamassa väärään suuntaan. Kansalaiset ovat kokeneet suuria oikeusturvapuutteita nimenomaan vakuutusoikeudessa. Sen sijaan, että oikeusturvaa olisi lähdetty parantamaan, uusi laki vahvistaa nykyiset huonot käytänteet lain tasolle. Ei tätä voi hyväksyä, Turunen kiteyttää.

Lisätietoja:

Arja Juvonen
puh. 050 531 1108

Kaj Turunen
puh. 050 512 0663