Perussuomalaiset

ti 3.3.2015

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Uusi kalastuslaki on epäonnistunut jo syntyessään!

Tiedote 3.3.2015

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Lauri Heikkilä ja Pirkko Mattila ovat jättäneet tänään valiokunnassa hylkäysesityksen liittyen esitykseen uudesta kalastuslaista.

Vaikka uuden lain lähtökohtana on edelleen vesialueen omistajalle kuuluva kalastusoikeus, helpotetaan kaupallisten kalastajien eli ammattikalastajien kalaan pääsyä ELY- keskuksen myöntämän alueellisen luvan avulla, ilman vedenomistajan lupaa. Tässä perussuomalaiset näkevät selvän epäkohdan aikaisempaan lakiin nähden. Tämä voi myös aiheuttaa suuria ristiriitoja kaupallisten kalastajien ja muiden kalastajien välillä. Toisaalta tällainen päätös ei edistä kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa tietyillä vesialueilla.

– Nyt esitetty malli lisää ELY–keskusten valtaa ja hallintobyrokratiaa varsin tuntuvasti, toteavat edustajat Heikkilä ja Mattila.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset eivät myöskään nähneet lähtökohtaisesti järkevänä sitä, että uudessa kalastuslaissa vapaa-ajan kalastajien tai kotitarvekalastajien saaliin myyntiä rajoitettaisiin vain pieniin määriin viikossa. Myös vapaa-ajan kalastajien verkkorajoitus kahdeksaan verkkoon on hätävarjelun liioittelua.

– Tämä olisi myös selvä heikennys aikaisempaan nähden, koska esimerkiksi monilla syrjäseuduilla kalastus tuo sekä lisätuloja että elantoa perheisiin, toteavat Heikkilä ja Mattila.

– Nyt ehdotettu rajoitus ei edesauttaisi muuta kehitystä kuin mahdollisesti harmaata taloutta maassamme. Alkuperäinen lain tarkoitus lienee kuitenkin ollut toinen.

Lopuksi perussuomalaisten valiokuntaryhmä haluaa nostaa esiin sen, että hallitus tuli lopulta perussuomalaisten linjalle puhuttaessa kalastonhoitomaksusta, jonka olisivat maksaneet aiemmasta poiketen kaikki täysi-ikäiset kalastajat, myös 65 vuotta täyttäneet, jotka harjoittavat muuta kuin ongintaa ja pilkintää. Tällaista ” jokamiehen maksua” eivät perussuomalaiset olisi voineet hyväksyä, joten hyvä, että tätä saatiin muutettua. Lisäksi valiokuntaryhmämme olisi halunnut poistaa kalastonhoitomaksun työttömiltä sekä toimeentulotukia saavilta. Nämä maksupoistot eivät vaarantaisi kalojen istutuksia vesistöissämme.

Lisätietoja:

Lauri Heikkilä
050 512 0872
lauri.heikkila@nulleduskunta.fi

Pirkko Mattila
050 512 0176
pirkko.mattila@nulleduskunta.fi