Perussuomalaiset

ti 16.9.2014 Muokattu pe 17.10.2014 10:56

Perussuomalaiset: Hallitukselta kaivataan tekoja, ei korkealentoisia tiedotteita

Tiedotusvälineille 16.9.2014

Vuoden 2015 talousarvioesityksen lähetekeskustelu
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Kaj Turunen

Selvää taitaa jo olla, että tästä vuodesta tulee kolmas peräkkäinen taantumavuosi. Maamme työttömyys kasvaa tällä hetkellä EU:n nopeinta tahtia, ja mikä huolestuttavinta, pitkäaikais- sekä nuorisotyöttömyys ovat räjähtämässä käsiin. Asiantuntijat puhuvat avoimesti jo massatyöttömyydestä. Taloustilanteemme on synkkä.

Tätä taustaa vasten oli hallitukselta syytä odottaa budjettiriihessä rohkeita päätöksiä. Olemme esittäneet, että hallitus päättäisi kunnianhimoisista uusista rakenneuudistuksista, jotka antaisivat meille mahdollisuuden tehdä myös elvyttävämpää, työllisyyttä ja talouskasvua tukevaa suhdannepolitiikkaa.

Uudistusten sijaan budjettiriihestä saatiin ulos vain korkealentoinen tiedote, joka hakee orwellmaisuudessaan vertaistaan poliittisessa historiassamme. Tässä muutama kohokohta:

Tiedotteessa kerrotaan, että vuoden 2015 budjetissa vahvistetaan ostovoimaa. Väite on kohtuullisen kova, kun ottaa huomioon sen, että hallitus on ensi vuonna korottamassa veroja ja leikkaamassa menoja noin kolmella miljardilla. Esimerkkinä ostovoiman vahvistamisesta mainitaan lapsi- ja eläkevähennykset, mikä ei vahvista luottamusta. Vaikka nämä verovähennykset otetaan huomioon, hallituksen päätökset leikkaavat ensi vuonna lapsiperheiden tuloja noin 70 miljoonalla eurolla ja eläkeläisten tuloja noin 200 miljoonalla eurolla. Näiden ryhmien ostovoima ei siis hallituksen toimien johdosta nouse vaan romahtaa. Oletamme, että hallitus julkaisee pikaisesti VATT:n laskelmat budjetin vaikutuksesta ostovoimaan tai myöntää nöyrästi luvanneensa tiedotteessa liikaa.

Tiedotteessa ilmoitetaan juhlavasti, että työllisyyttä ja talouskasvua tuetaan. Ottaen huomioon kolmen miljardin sopeutuksen, väite on ainakin valtavirran talousteorian perusteella kyseenalainen.

Myöhemmin kerrotaan myös, että ”valtion varallisuutta ohjataan nykyistä tuottavampaan käyttöön kevään 2014 julkisen talouden suunnitelman mukaisesti”. Ja hiukan myöhemmin tunnustetaan, että ”pääosa lisätuloutuksesta ohjataan valtionvelan lyhentämiseen”.

Valtio sai juuri 5 vuoden lainaa alle puolen prosentin korolla, kun taas esimerkiksi Valtion eläkerahasto, josta hallitus on lypsämässä yli puoli miljardia ylimääräistä, on jauhanut viimeisen 5 vuoden aikana 8,4 prosentin vuosituottoa ja Solidium tätäkin parempaa. Voisiko joku hallituksessa kertoa, miten te tästä huolimatta väitätte, että varallisuutta ohjataan tuottavampaan käyttöön? Arvon ministerit, taidan yllättää teidät kertomalla, että 8,4 on aika paljon isompi luku kuin 0,5.

Pääministeri Stubb: Olette toistuvasti korostanut uutta tapaanne tehdä politiikkaa, minkä olette sanonut tarkoittavan avoimuutta, suoruutta ja vilpittömyyttä. Tiedotuslinjanne tämän budjettiehdotuksen osalta rikkoi härskisti näitä kaikkia. Teot ja puheet ovat räikeässä ristiriidassa.

Rakennepaketin toteuttaminen takkuaa

Hallitus on todennut, että rakennepaketin toteuttaminen on sen tärkein tehtävä. Kun lukee budjettiriihen yhteydessä julkaistua virkamiesten laatimaa raporttia rakennepaketin edistymisestä, viesti on lohduton.

Kuntien tehtäviä luvattiin karsia miljardilla, mutta kasassa on vasta 350 miljoonaa. Kaiken lisäksi putkessa on useita hallituksen esityksiä, jotka lisäävät tuntuvasti kuntien menoja. Hallituksen toimet työurien pidentämiseksi taas eivät ole VM:n virkamiesten arvioiden mukaan riittäviä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoiteltu rakenteellisen työttömyyden aleneminen ei myöskään ole toteutumassa ilman uusia toimia. Tästä huolimatta riihessä ei kerrottu merkittävistä uudistuksista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarvitaan kunnianhimoisia rakenteellisia uudistuksia

Mitä riihessä olisi pitänyt päättää? Tässä esimerkkinä kolme asiaa.

Yksi: Pöhöttyneiden lupa- ja valitusprosessien trimmaaminen. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan lupaprosesseissa seisoo tällä hetkellä yli 3,5 miljardin euron edestä investointeja. On edesvastuutonta, ettei hallitus ole puuttunut tähän.

Toiseksi: Energiapolitiikkamme tarvitsee pikaista rakenteellista uudistusta.

Tuomme tällä hetkellä noin 8,5 miljardin euron edestä energiaa ulkomailta. Nyt jos koskaan on korkea aika lopettaa lähinnä venäläisiä hyödyttävän energiapolitiikan tekeminen ja ottaa tavoitteeksi kohtuuhintainen ja kotimainen energia. Energiantuotannon kotimaisuusasteen nostaminen parantaa huoltovarmuuttamme ja saa aikaan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Korkea energiaverotus taas heikentää energiaintensiivisen vientisektorin kilpailukykyä ja kurittaa ennen kaikkea pienituloista kansanosaa.

Kolmanneksi: On toteutettava ehdottamamme rakenteellinen uudistus kehitysapuun, joka säästäisi valtion rahoja satoja miljoonia.

Verotusta uudistettava oikeudenmukaisempaan suuntaan

Jos teemme esimerkiksi edellä mainittuja kunnianhimoisia rakenteellisia uudistuksia, meillä on mahdollisuus investoida tulevaisuuteen ja tehdä elvyttävämpää finanssipolitiikkaa.

Budjettiesityksessä peruttiin osa kehyksissä päätetystä leikkauksesta tienpitoon ja lisättiin muutama miljoona erinäisiin infraprojekteihin. Se on hyvä, mutta suhdannetilanne huomioon ottaen täysin riittämätöntä. Projekteihin tarvitaan kunnolla uutta rahaa. Rahoitus järjestyisi esimerkiksi jo päätettyjen valtion omaisuudenmyyntitulojen käyttämisellä kokonaisuudessaan uutta kasvua tukeviin investointeihin, ja ottamalla käyttöön Perussuomalaisten aiemmin ehdottama kehitysapurahasto.

Samalla verotusta on syytä uudistaa oikeudenmukaisempaan ja talouskasvua tukevampaan suuntaan.

Aloittavia ja kasvavia yrityksiä on tuettava verotuksellisesti nykyistä paremmin. Tähän oiva keino olisi ALV:n alarajan nostaminen 20 000 euroon ja niin sanotun huojennusalueen katon nosto 40 000 euroon, sekä Viron-mallisen yritysverotuksen käyttöönotto työllistäville kasvuyrityksille.

Ministerit Rinne ja Ihalainen, tuloverotusta on uudistettava siten, että tonnin kuussa voisi ansaita verovapaasti. Sen lisäksi, että tämä olisi oikeudenmukainen uudistus, se tekisi myös työn vastaanottamisesta nykyistä kannattavampaa. Veroton ensimmäinen tonni purkaisi merkittävästi kannustinloukkua, ja sen voisi toteuttaa kustannusneutraalisti.

On tunnustettava tosiasiat ja otettava nöyrästi uusi kurssi. Kotimaisen energian hyödyntäminen ja isänmaallinen talouspolitiikka ovat tahtokysymyksiä. Tämä tahto hallitukselta puuttuu. Perussuomalaiset antavat jälleen hallitukselle vetoapua ja julkaisemme syksyn aikana oman vaihtoehtomme vuoden 2015 budjetiksi.

Lisätietoja:
Kaj Turunen
puh. 050 512 0663