Perussuomalaiset

ma 16.4.2018

PS: Varhaiskasvatuksen toimivuus on uusia pätevyysvaatimuksia tärkeämpää

TIEDOTE | Eduskunnan käsittelyyn on pian tulossa hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on huolissaan esitykseen liittyvistä pätevyysvaatimusten kiristyksistä. Esityksessä esimerkiksi sosionomien asema heikkenisi merkittävästi. Tällä hetkellä päiväkodeissa on pulaa työntekijöistä ja liian suuret ryhmäkoot ovat yleinen ongelma. Pätevyysvaatimusten tiukentaminen ei tuo ratkaisua näihin ongelmiin vaan se saattaa pahentaa tilannetta entisestään.

– Olemme huolestuneita erityisesti siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön vaatimuksia ollaan kohtuuttomasti tiukentamassa. Ehdotuksen vakava vaara on, että kunnat eivät onnistu palkkaamaan riittävästi tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa. Pätevyysvaatimuksia ei siis saisi ainakaan nostaa. Lisäksi pätevyysvaatimuksia muuttamalla saatetaan lisätä henkilökunnan turhaa vastakkainasettelua ja heikentää työilmapiiriä mikä vaikuttaa viimekädessä lastemme hoitoon, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

– Pahimmillaan tämä voi johtaa henkilöstöpulaan sekä työvoiman niukkuuteen, mistä seuraa taas työttömyyttä. Tämä ei ole hyväksyttävää, sillä kyseessä on ala, jossa tarvitaan erityisesti henkilöstön pysyvyyttä. Nykyisen henkilöstön arvostuksen tulisi näkyä paremmin palkassa ja palkan korottaminen näkyisi myös henkilöstön pysyvyydessä, Meri jatkaa.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps) huomauttaa, että sosionomi on tähän saakka ollut pätevä lastentarhanopettaja ja sosiaalista osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän.

– Kun eriarvoisuus ja syrjäytyminen lisääntyvät maassamme, tarvitaan pedagogiikan lisäksi sosiaalista osaamista. Miksi tämä osaaminen halutaan heittää hukkaan, Elomaa kysyy.

– Kunnat olisivat helisemässä tällaisen uudistuksen jälkeen. Suomen varhaiskasvatus on korkealla tasolla. Kohtuuttomuuksilla se taso vain laskee. Tarvitsemme alalle lisää työntekijöitä, jotta ryhmäkokoja saataisiin pienennettyä ja varsinaiseen varhaiskasvatukseen jäisi paremmin aikaa. Tärkeästä työstä pitäisi myös maksaa parempaa palkkaa mikä osaltaan helpottaisi työvoimapulaa.

Kansanedustaja Sami Savio (ps) nostaa esille, että hallituksen yleinen tavoite on ollut virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimusten lieventäminen. Nyt hallitus tekee tavoitteidensa vastaisesti. Lisäksi hän pitää todennäköisenä, että sote- ja maakuntauudistus hankaloittaa päiväkotienkin arkea.

– Hallituksen kaavailema sote- ja maakuntauudistus voi sekoittaa nykyistä hyvin toimivaa päivähoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden välistä yhteistyötä. Uudistusten toteutuessa maakunnan ja kuntien välinen tietojenvaihto on saatava toimimaan kunnolla. Tämä edellyttää muun muassa merkittäviä lisäpanostuksia tietojärjestelmiin, jotka on suurin kustannuksin räätälöity kuntien nykyistä tehtäväkenttää varten.

Lisätietoja:

Ritva ”Kike” Elomaa
puh. 050 512 0806

Leena Meri
puh. 050 513 2330

Sami Savio
puh. 045 260 8308