Perussuomalaiset

ma 11.9.2023 Muokattu pe 22.9.2023 11:38

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson erityisavustajat sekä maakunta-avustaja nimetty

TIEDOTE

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson erityisavustajat sekä maakunta-avustaja nimetty

Ministeri Juuson erityisavustajina ministeriössä toimivat Nuutti Hyttinen sekä Hannu Peurasaari. Maakunta-avustajana toimii Jari Hast.

Erityisavustajien tehtävänkuvat on jaettu kahteen kokonaisuuteen. Hyttisen vastuulle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolle kuuluvat asiat sekä EU- ja kansainväliset asiat, viestintä ja budjettiasiat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto valmistelee ja kehittää asioita, jotka koskevat asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on hallinnonalaa koskevaan kansainväliseen ja EU-lainsäädäntöön, normeihin ja -politiikkaohjelmiin vaikuttaminen ja niiden kansallinen implementointi sekä sitovien kansainvälisten sopimusten toimeenpano ja raportointi.

Peurasaari vastaa yhteisöt ja toimintakyky -osaston asioista, hallitusohjelman toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden seurannasta.

Yhteisöt ja toimintakyky -osasto vastaa asioista, jotka koskevat lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja, vammaispalveluja ja iäkkäiden palveluja, sosiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä.

Lisäksi osaston vastuulle kuuluvat ministeriön valtionavustustoiminnan koordinaatio sekä rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset.

Maakunta-avustaja Hast vastaa edustajan toimeen liittyvistä päivittäisasioista.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Nuutti Hyttinen, p. 0295 163 073
Erityisavustaja Hannu Peurasaari, p. 029 516 3662
Maakunta-avustaja Jari Hast, p. 09 432 4075

Erityisavustajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Maakunta-avustajan sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi