Perussuomalaiset

to 13.12.2018 Muokattu ma 17.12.2018 17:55

Tom Packalén: PS:n puheenvuoro eduskunnassa, koskien Valtioneuvoston selontekoa tietopolitiikasta ja tekoälystä

Mediatiedote 13.12.18
Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén:

Merkittäviä panostuksia tietotekniikan osaamiseen tarvitaan peruskoulusta lähtien

Nyt käsittelyssämme oleva selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä on huikea mahdollisuus maallemme! On hienoa, että tämä on vihdoinkin huomioitu todellisena omana toimialanaan. Tämä on sektori, johon tullee merkittävästi panostaa yli hallituskausien.

Suomella on alalta pitkät perinteet ja vahva osaaminen. Esimerkiksi Aalto-yliopisto kuuluu maailmanlaajuisesti kymmeneen parhaan koneoppimis-tutkimuslaitoksen joukkoon. Tästä esimerkkinä mainittakoon Bussiness Finland, joka on tukenut yli sataa suomalaista hanketta, joissa käytetään koneoppimiseen perustuvaa tekoälyä.

Jotta pystymme säilyttämään asemamme yhtenä johtavista maista, tietoteknisiin ja matemaattisiin taitoihin tulee panostaa merkittävästi enemmän jo peruskoulusta lähtien. Perussuomalaiset näkevät, että koulumaailmassa tulisi huomioida oppilaiden lahjakkuudet nykyistä voimallisemmin.

Elinikäistä oppimista tulee tukea, sillä työmarkkinat ovat murroksessa

Tekoälyyn liittyy paljon pelkoja. Suuri osa peloista on aiheettomia, sillä tekoäly on työkalu ja apuväline monille yrityksille ja alan toimijoille, kuin kansalaisillekin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että elämä on monin kohdin helpompaa ja palvelut parempia ja yksilöllisempiä. Toki Perussuomalaiset näkevät, että erilaisia haasteistakin on, ja näihin haasteisiin tulee kiinnittää myös huomiota.

Suurin haaste on siinä, että monessa rutiininomaisessa tehtävässä ihminen ei pysty kilpailemaan koneen kanssa. Jatkossa valtava määrä siitä työstä, jota on tähän asti tehty ihmistyönä, tulee siirtymään koneiden tekemäksi. Tämän johdosta Perussuomalaiset näkevät, että elinikäistä oppimista tulee tukea ja aikuiskoulutusta kehittää vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

Rohkeasti tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin mukaan

Tekoäly vaatii toimiakseen suuria määriä laadukasta dataa. Tällä hetkellä ongelmana on se, että eri hallinnonalat ovat järjestelmiltään siiloutuneet ja datan laatu on heikkoa.

Tehokas raportointi nykyisillä järjestelmillä on jokseenkin mahdotonta. Kun haluttaisiin kattava ja tosiasioihin nojaava raportti vaikkapa maahanmuuton todellisista kustannuksista, vaatisi tämäkin järjestelmien uudistamista.

Jotta tekoälyä pystytään hyödyntämään, tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelua ja tietojärjestelmien sekä tietokantojen uudelleen rakentamista. Se tulee vaatimaan myös jonkin verran lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia muutoksia, jossa tulee ottaa huomioon myös anonymiteetti ja tietosuojan vaatimukset.

Tämä kaikki maksaa rahaa, mutta tähän kannattaa sijoittaa, sillä hanke on joka tapauksessa tehtävä. On siis kysyttävä, olemmeko me tässä ensimmäisessä aallossa mukana vai vasta jälkijunassa, jolloin ratkaisut tulevat maksamaan jopa enemmän.

Kuten alussa totesin, tämä on todellinen mahdollisuus. Tähän tulee tarttua jämäkästi. Tässä voi olla maallemme jopa uusi Nokia.

Lisätietoja:

Tom Packalén, 09 432 3136
Leena Meri, 050 513 2330