Perussuomalaiset

ke 22.6.2016 Muokattu ke 22.6.2016 16:47

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

Ryhmäpuheenvuoro, esittäjänä kansanedustaja Toimi Kankaanniemi

Suomi kulkee kohti valoa hallituksen määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta.

Vuodessa on tapahtunut paljon positiivista.

Kipeät menoleikkaukset on tehty.
Eläkeuudistus on hyväksytty.
Kilpailukykysopimus on syntynyt.
Sote ja kuntien tehtävien purku etenevät.
Kärkihankkeet luovat uutta kasvua.
Asunto- ja muu rakentaminen on kiihtynyt.
Liikenneinfraan panostetaan historiallisen paljon.

Säädöksiä on purettu enemmän kuin edellisinä vuosikymmeninä.

Paljon on työtä vielä tehtävä.

Hallitus ei luovuta 110 000 uuden työpaikan ja 72 %:n työllisyysasteen tavoitteista.

Oppositio kuulitteko, me emme luovuta. Jatkamme päätösten tekemistä vastalauseistanne huolimatta.

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan uusia rohkeita avauksia.

Työministeri ansaitsee kiitokset aktiivisuudesta ja aloitteellisuudesta.

Syksyn työllisyys- ja yrittäjyyspakettiin on ladattu vahvasti odotuksia.

Uskomme talouden käänteeseen. Tämä hallitus sen tekee. Kansantalous elpyy.

Muistatteko, mitä tapahtui vv. 2010–15? Kerron.

Valtio otti uutta velkaa 25 mrd euroa.

Kunnat velkaantuivat 7 mrd euroa. Pääosin valtionosuusleikkausten johdosta.

Korjausvelka kasvoi. Omaisuutta myytiin yli kolmella miljardilla eurolla.

Valtion kassaa syötiin 7 mrd euroa.

Yhteensä viidessä vuodessa julkinen sektori söi noin 40 mrd euroa enemmän kuin tienasi.

Valtion takaukset ja vastuut kasvoivat 75 mrd euroa, mistä on syytä olla huolissaan.

Suomi oli velkasyöksyssä ja kulki kohti liiallisen alijäämän menettelyä ja luottoluokituksen alenemista.

Valtavasta velanotosta huolimatta viime vaalikaudella työttömyys kasvoi 100 000 ihmisellä.

Vienti ei vetänyt, investoinnit ja rakenneuudistukset olivat jäissä ja kilpailukyky kadoksissa.

Vuosina 2012–14 bkt supistui. Tänä vuonna sen arvioidaan kasvavan runsaan prosentin ja maltillisen kasvun ennustetaan jatkuvan. Työttömyys kääntyy laskuun ja velkaantuminen hidastuu.

Kilpailukykysopimus tulevine verokevennyksineen parantaa tilannetta.

Ammattiyhdistysliikkeelle annamme kiitoksen. Se tuli laajasti ja ryhdikkäästi suoraselkäisen hallituksen rinnalle rakentamaan tulevaisuutta.

Luottamus palautui yhteiskuntaan.

Kilpailukykymme saavuttaa tärkeimmät kilpailijamme Ruotsin ja Saksan.

Elinkeinoelämältä odotamme investointeja ja työllistämistä. Nyt on yritysten vuoro!

Hallitus on tehnyt sen, mitä on luvannut.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä tukee julkisen talouden suunnitelman linjauksia.

Ne ovat vastuullisia ja realistisia.

Jatko vakaalla kasvu-uralla turvataan.

Vaikka talouden ja työllisyyden suunta on kääntymässä, kehysten on oltava edelleen tiukat.

Kasvu löytyy ensi sijassa uudistuksista ja työstä sekä viennistä, jonka osalta mietinnössä korostetaan markkinoinnin tehostamisen tärkeyttä.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä kantaa huolta sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta.

Seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa hallituksen tulee osoittaa resurssit, joilla turvataan poliisien määrän pysyminen vuoden 2017 jälkeenkin yli 7000:n.

Tämä linjaus on myös valtiovarainvaliokunnan sisäisen turvallisuuden selontekoa koskevassa lausunnossa.

Valtiovarainvaliokunta kertaa kehysmietinnössään viime syksyn vastaavan mietinnön lausumat. Erittäin tärkeää on pitkään jatkuneiden sosiaalisten ongelmien ehkäisy. Lausumissa edellytetään lisäksi mm. koulutuksen ja tutkimuksen korkean tason turvaamista, talouden sopeuttamispäätösten kokonaisarvioinnin kehittämistä ja turvapaikanhakijoiden kustannusten nousuun reagoimista.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä painottaa näiden toimenpiteiden tärkeyttä.

Oppositioryhmät tekivät valtiovarainvaliokunnan mietintöön 121 lausumaehdotusta.

Kaikille kaikkea hyvää kuten oppositiolle sopii.

Esitysten yhteenlaskettu hintalappu olisi väistämättä miljardiluokkaa. Rahoituksesta oppositio ei paljon huolta kanna.

On todettava, että meillä ei ole varaa siihen kevytmieliseen velkavetoisuuteen ja pysähtyneisyyteen, jota koettiin viime vaalikausi.

Onneksi meillä on hallitus, joka ei pelkää eikä selittele, vaan tekee päätöksiä, joilla Suomi nousee.

Me teemme päätöksiä.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi
Puh. 050 511 3075