Perussuomalaiset

to 22.5.2014

Ympäristövaliokunnan perussuomalaisilta eriävät mielipiteet koskien ilmastopolitiikan aiheuttamaa liiallista sääntelyä

Tiedote 22.5.2014

Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Martti Mölsä, Juha Väätäinen ja Jari Lindström jättivät tänään valiokunnassa useita eriäviä mielipiteitä koskien ilmastopolitiikan aiheuttamaa liiallista sääntelyä, ja esittivät ilmastopolitiikkaan liittyvien esitysten hylkäämistä. Mölsä, Väätäinen ja Lindström perustelivat näkemystään sillä, että vientiteollisuuttamme on jo rangaistu tarpeeksi erilaisilla rajoituksilla.

Kysymys koskettaa yleisemmin keskustelua liiallisesta EU-tason sääntelystä. Tältä osin perussuomalaisten kanta on selkeä: emme sinänsä vastusta hyviä ympäristöhankkeita, mutta suhtaudumme kriittisesti liialliseen ja tarpeettomaan sääntelyyn – etenkin silloin, kun se ei tuo lisäarvoa vaan lisäkustannuksia vientiteollisuudellemme. Huomionarvioista valiokuntakäsittelyssä oli se, että keskustan valiokuntaryhmä ei katsonut tarpeelliseksi reagoida asiaan, vaan he antoivat toiminnallaan normitulvan lisääntyä. Perussuomalaiset puolestaan katsovat lainsäädäntötyössä aina kokonaiskuvaa ja isänmaan etua.

Lisätiedot:

Martti Mölsä
Puh. 050 512 0511
martti.mölsä@eduskunta.fi

Juha Väätäinen
Puh. 050 512 0558
juha.väätäinen@nulleduskunta.fi

Jari Lindström
Puh. 050 512 0495
jari.lindström@nulleduskunta.fi